Dag 18 - Rachab

Een hoer gered door Genade

Jozua 2

Toen ik begon aan dit stukje wilde ik eigenlijk een andere benadering zoeken dan deze. Rachab, de hoer. Het klinkt zo hard en veroordelend. Maar alle keren dat er naar Rachab gerefereerd wordt in de bijbel wordt ze aangesproken als Rachab, de hoer. Toen ik op zoek was naar andere punten uit dit verhaal kwam ik bij een studie van She Reads Truth terecht en daardoor heb ik uiteindelijk toch besloten om ook deze benadering aan te houden. Ondanks dat je haar trouwens ook op veel andere manieren zou kunnen beschrijven. Rachab, de gelovige bijvoorbeeld. In een land waar niemand in de God van Israel geloofde wist zij al meteen dat die God een bijzondere God was. Dat Hij macht had over hemel en aarde. Dat Hij haar en haar familie zou kunnen redden als zij deze spionnen zou helpen. En dat gebeurde ook. De spionnen zeiden niet tegen haar dat ze ‘maar een hoer’ was en dat God echt niet naar haar om zou kijken omdat ze hen nu de stad uit geleid had. Nee, ze vertelde haar dat God haar zou redden als ze het rode koord uit haar raam liet hangen en ervoor zorgde dat iedereen die haar lief was bij haar in huis zou zijn. Iedereen in haar huis zou gered worden.

A harlot that's saved by grace

Joshua 2

When I started this part I wanted to look for another direction than this one. Rahab, the harlot. It sounds harsh and judgemental. But everytime the bible refers to Rahab they add that little word. Rahab, the harlot. When I was looking for another view for this part I ended up with a study from She Reads Truth. And when I read their view I decided that I wouldn't look for another view for this story but just read it the way it is. Even though you can describe her in many other ways, Rahab, the believer i.e. In a country where no one believed in the God of Israel, she knew there was something special with this God. She knew He had the power over the earth and over the heavens. And that He would be able to save her and her family if she helped the spies. And that happened. The spies didn't tell her she was 'just a whore' and that God wouldn't care if she was saved or not. No, they told her that God would save her and everyone in her house if she would have a red rope outside her window.

rachab lucilight

Rachab, een hoer, maar zeker niet te slecht voor de genade van God. Ze geloofde in de God van de Israelieten en dat is haar redding geworden. Haar verleden maakte niet uit, het ging erom dat ze wist wie God was. En ondanks dat ze in het nieuwe testament nog steeds ‘Rachab, de hoer’ wordt genoemd staat ze wel in het rijtje met geloofshelden. Misschien wordt juist daarom deze ‘bijnaam’ telkens erbij gezet. Ook als we grote zonden hebben in ons leven, zijn we nooit te ver gevallen voor de redding van God. Als we voor Hem kiezen en Zijn weg willen volgen is er voor iedereen hoop.

Tijdens het lezen bij She Reads Truth trof het me dat ze zich afvroegen wat je eigen bijnaam zou zijn. Wat is de zonde die mij vaak in de weg staat. Lucinde, de eigenwijze/kleingelovige/jaloerse… tja… zo kan ik wel een heel rijtje bedenken van dingen die achter mijn naam gezet kunnen worden. Maar gelukkig mag ik ook weten dat God verder kijkt en weet wat er zich in ons leven afspeelt. Dat Hij weet wat onze problemen zijn, wat onze donkere kanten zijn en waar we een misstap maken maar dat dat niet inhoudt dat Hij onze goede kanten niet meer wil zien. Waarschijnlijk ziet God nog meer goeds dan ik zelf in mezelf kan zien. Die onvoorwaardelijke liefde is niet te begrijpen. Als ik om me heen kijk en zie hoe het in veel relaties gaat (of juist bij mensen die helemaal geen relatie hebben) dan is het niet voor te stellen dat er zoiets als onvoorwaardelijke liefde bestaat. Maar gelukkig hebben we een God die weet wat échte liefde is en die zoveel meer van ons houdt dan wij ooit kunnen beseffen.

Rahab, a harlot, but not too bad for the grace of God. She believed in the God of Israel and that became her salvation. Her past didn't matter, it mattered that she knew who God was. And even though she's still called a harlot in the new testament, she managed to be in the list of 'heroes in faith'. Maybe that's the reason why this 'nickname' keeps coming back. Even when you had a lot of sin in your life, we're never too far down to be saved by God. When whe make a choice for Him and want to follow His ways, there is still hope.

When I read the part of She Reads Truth I wondered what my nickname would be. What sin is in my way? Would it be Lucinde, stubborn/little in faith/jealous etc. Well I can make a whole list of stuff that could be behind my name... But God looks deeper than the skin, He knows what's going on in our lives. He knows our troubles and our dark sides. But when we stumble in life it doesn't mean that Gods doesn't want to be with us any longer. He probably sees more good things in me than I can imagine. That unconditional love is not understandable. When I look around me and I see how it works in relationships (or with people that don't have relationships) than I just can't imagine that there is something like an unconditional love. But we're lucky and we have a God that knows wat REAL love is. And that loves us even more than we will ever know.

rachab lucilight closeup

En ondanks dat ik 29 ben en misschien niet echt uit de tijd van de ‘hymns’ kom moest ik toch denken aan het bekende lied van John Newton.
‘Genade zo oneindig groot, dat ik die 't niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer, dat God mij niet verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid, mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.’

And, even though I'm 29 and didn't grew up with hymns, when I was thinking about this I had to think about the song from John Newton.
'Amazing grace (how sweet the sound) that saved a wretch like me! I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved; how precious did that grace appear, the hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares, I have already come; 'twas grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home.
Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease; I shall possess, within the veil, a life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine; but God, who call'd me here below, will be forever mine.'

De uitvoering van Chris Tomlin vind ik stiekem nog de mooiste, waarin hij het zo mooi uitdrukt. Ik ben niet meer geketend, ik ben vrijgelaten, want Jezus heeft mijn prijs betaald.

Om over na te denken:

  • Wat zou jouw ‘bijnaam’ zijn, wat is jouw zonde?
  • Kun je beseffen hoe groot Gods liefde is? Zijn oneindige genade? Voel je jezelf ook bevrijd zoals in het lied naar voren komt?

p.s. gelukkig heb ik ook veel voorbeelden van goede relaties in mijn omgeving die zeker voor 100% het nastreven waard zijn, dus daarin mogen we af en toe een glimp van Gods liefde terugzien.

I really love this version of Chris Tomlin, where he added the part 'my chains are gone, I've been set free, my God, my Savior has ransomed me'

Something to think about

  • Wat would your nickname be? Do you have a sin that's between you and God?
  • Do you realise how great the love of God is? Do you feel saved like they sing in this song?

p.s. I have a lot of good relationships around me too, so I'm lucky to see a glimpse of Gods love through them :).

 

Work in Progress

rachab lucilight wip

Ik heb de pagina voorbereid met clear gesso en ben toen eerst mijn tekst erop gaan zetten. De woorden saved en faith heb ik gestempeld met letterstempels uit het 'Chunky Alphabet' van Sweet 'n Sassy stamps (op bestelling bij mij verkrijgbaar, stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt) en zwarte inkt. Het handige van deze letterstempels is dat je er elk woord mee kunt maken dat je wilt, dus in dit geval had je het ook net zo makkelijk in het Nederlands kunnen maken ;). De tekst ertussen heb ik met de hand geschreven met een zwarte pen.

Hierna ben ik het koord gaan tekenen. Er is een handig instructiefilmpje voor op YouTube wat ik hieronder ook nog zal delen. Ik heb het koord eerst geschetst met potlood en daarna ben ik meteen gaan kleuren met kleurpotlood. De lijnen aan de buitenkanten heb ik het donkerst aangezet en daarna heb ik door steeds minder druk te zetten op mijn potlood de kleur naar het midden toe wat lichter laten worden. Uiteindelijk heb ik de kleuren nog wat beter laten verlopen door alles nog een keer 'over te trekken' met een papieren blenderpotlood en wat geurloze terpentine, maar dat was hier eigenlijk niet eens echt nodig geweest.

I started this page with a layer of clear gesso. When everything was dry I stamped the words Saved and Grace with the Chunky Alphabet stamp set from Sweet 'n Sassy Stamps (if you live in Europe, you can order their stamps with me too. Just send me an email when you're interested) with black ink. I wrote the other words with a black pen.

After that I started to draw the cord. There's a nice instructional video on YouTube for that so I'll share that one below. I sketched the cord with a regular pencil and colored it with colored pencils without outlining anything. I started with a dark red on the outside parts and I tried to make the color lighter when I got to the middle parts of the cord. I just added a little bit less pressure to achieve a lighter shade of the color. I blended the colors a bit more with a blending stump and OMS/Gamsol.

Inspiration

rachab mamaminke

rachab mamaminke

Vandaag hebben we weer wat extra inspiratie om jullie te laten zien. Minke van Mama Minke heeft voor ons ook een pagina gemaakt over dit stuk. Ook zij heeft een verwerking gemaakt met het rode koord. Zo mooi om te zien hoeveel verschillende pagina's er ontstaan uit één stukje.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

We have a little bit of extra inspiration to share today. Minke from Mama Minke made this page about Rahab. She used the red cord too, but it's a completely different page. It's great to see how many different creations there are made about the same message.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an email if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email

Dag 16 - Jochebed

Hebreeën 11:23

Jochebed, haar naam wordt maar amper genoemd in de bijbel maar toch heeft ze een hele belangrijke rol. Ze is de moeder van Mirjam, Aaron en Mozes. Ondanks dat ze in de tijd van het oude testament leefde wil ik vandaag toch een stukje journalen in het nieuwe testament. Want het opmerkelijke is dat Jochebed ook daar nog een keer genoemd wordt. In de lijst met ‘geloofshelden’ in Hebreeën 11. Haar naam komt eigenlijk alleen naar voren in het geslachtsregister in Numeri 26:59. Het verhaal waar naar verwezen wordt in Hebreeen 11 is te vinden in Exodus 1.

Hebrews 11:23

Jochebed, a name that isn't mentioned very often in the bible but she has a very important role. She's the mother of Mirjam, Aaron and Moses. Even though she's living in the old testament, I'm going to journal in the new testament today. Because she's mentioned there too. In the list with the 'The Triumphs of Faith' in Hebrews 11. Her name can only be found in the genealogy in Numbers 26:59. The story that's referred to in Hebrews 11 can be found in Exodus 1.

jochebed lucilight totaal

In de tijd dat Mozes geboren werd had de farao de opdracht gegeven om alle jongetjes die geboren werden bij de Israelieten te vermoorden. Als Jochebed bevalt van Mozes besluit ze hem nog even bij zich te houden en te verstoppen in haar huis. Maar je kunt je wel voorstellen dat een baby verstoppen nou niet bepaald een makkelijke opgave is. Bij elk kikje wat er gegeven wordt moet je zo snel mogelijk proberen om de kleine weer rustig te krijgen. Een slopende en vermoeiende tijd lijkt mij. Toen ze Mozes niet langer in huis konden verstoppen besloot Jochebed hem in een mandje in de Nijl te leggen. Hier werd Mozes gevonden door de dochter van de farao. Zij besloot om Mozes niet te vermoorden maar om hem op te voeden als een kind van zichzelf. Ze kon hem echter niet voeden dus besloot ze een voedster te zoeken. Dat wordt nota bene Jochebed zelf. Ze mocht Mozes nog even langer bij zich houden, maar toen hij niet meer gevoed hoefde te worden moest ze hem af staan aan de prinses en zou Mozes opgroeien aan het Egyptische hof. Maar... hij leefde in ieder geval nog

Wat een moeilijke keuzes heeft Jochebed in die eerste weken van Mozes’ leven al gehad. Als je na een bevalling erachter komt dat je kindje eigenlijk vermoord moet worden lijkt me al dat de paniek je volledig in bezit neemt. Het besluit om het kindje zo lang mogelijk te verstoppen lijkt niet raar, je wilt toch proberen om je kind te redden, maar het is wel een bijna onmogelijke opgave. In Hebreeën 11 wordt hier naar verwezen. Door het geloof van Jochebed en haar man konden ze Mozes drie maanden verborgen houden. Ze waren niet bang voor de farao en vertrouwden op hun God. Ze wisten dat hun kindje bijzonder was. Soms vraag ik me af waar Jochebed het grote vertrouwen vandaan haalde, we lezen erg weinig van haar en het lijkt me moeilijk om te blijven vertrouwen dat juist jouw kindje door God gered zal worden. Aan de andere kant lijkt het me ook dat je geen keuze hebt. Je wilt je eigen kind toch nooit zomaar laten vermoorden, dus ik denk dat iedere vrouw geprobeerd zou hebben om haar kind zo lang mogelijk uit de handen van de Egyptenaren te houden. Jochebed’s kindje blijft leven, maar het duurt jaren voordat ze weten wat Mozes’ missie was en waarom hij nou juist gered werd.

Om over na te denken

  • Jochebed heeft veel geduld nodig gehad voor ze eindelijk te weten kwamen wat Mozes’ missie was. Waarschijnlijk heeft Jochebed zelf niet eens meer meegemaakt dat haar volk bevrijd werd uit Egypte. Heb jij geduld met God? Kun jij wachten totdat Hij Zijn plan verder uitwerkt?

When Moses was born the farao wanted to kill every baby boy that would be born with the Israelites. When Jochebed gets her little baby she wants to keep him with her as long as possible and she hid him in her house. But, hiding a baby is a real challenge. Every sound it makes has to be silenced as soon as possible. A backbreaking and tiresome time for Jochebed. When she couldn't hide Moses any longer in her house she decided to make a little basket for him and to let him float in the river. The daughter of the farao find the little baby and she decided to raise this little boy. She doesn't have anyone that can feed the boy so when Mirjam (the older sister of Moses, but the daughter of the farao doesn't know she is his sister) tells her she knows someone who could feed him she agrees and that way Jochebed can keep her baby a little while longer. But when he didn't need a mother to feed him anymore she still had to give him away to the daughter of the farao. But... he still lived.

Jochebed had to make a lot of hard decisions in those early months after the birth of Moses. I think that I would freak out when I would find out that my baby had to be murdered right after you gave birth. The decision to hide the baby is reasonable, you want to save your child, but it's something that's almost impossible to do. In Hebrews 11 they refer to this. By the faith of Jochebed and her husband they managed to hide the little baby for three months. They weren't afraid but trusted God. They knew their little baby was special. Sometimes I wonder where Jochebed found the amazing amount of trust in God. We don't read a lot about her and it looks hard to me to keep the faith that God will save your child when a lot of other children are murdered. On the other hand I don't think you have a choice. You don't want to see them murder your baby so I think you will try to hide your child as long as possible. Jochebeds child stays alive, but it takes years before they will know why he was saved by God.

Something to think about

  • Jochebed needed a lot of patience to find out what Gods plan for Moses was. There's a big chance she didn't even live when Moses freed the people of Israel from the farao. Do you have patience with God? Can you wait to find out what His plan is?

jochebed lucilight closeup

Work in Progress

Ik heb deze pagina eerst weer bewerkt met clear gesso en ben toen begonnen bij het stukje waar ik vandaag bezig was. Omdat dit zo'n pagina is waar heel veel belangrijke dingen op staan die ik wilde verwerken, of in dit geval vooral veel belangrijke namen, neemt het stukje van Jochebed maar een klein deel van de pagina in beslag. Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk van wat er hier verteld wordt toch te verwerken op de pagina. Ik heb besloten dat ik de meeste namen terug wilde laten komen in mijn opsomming en er dan soms een extra tekst of plaatje aan toe te voegen. Voor de teksten heb ik stickers van Illustrated Faith gebruikt (op deze pagina zijn nog meer stickers van Illustrated Faith te vinden) en verder heb ik alle doodles en teksten gemaakt met een zwarte pen. Het stukje van Jochebed heb ik daarna ingekleurd met kleurpotlood.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

I prepared my page with clear gesso and started with the part from Jochebed and Amram. Because this is a page where I have a lot of things I want to journal I only used a small part for Jochebed. This way I try to include as many names as possible on this page. I decided I wanted to add the names and a little message or doodle about them on this page. I lettered the words and images with a black pen and added little messages with stickers from Illustrated Faith (you can find more stickers from Illustrated Faith on this page). I colored the part of Jochebed with colored pencils.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an email if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email