Bible Journaling Video - Deuteronomy 31

When I saw the ‘let go and let God’ sticker from Illustrated Faith I immediately wanted to use it. Only… where would I use it? At fist I was thinking about a message with ‘be still’ in it. But eventually I decided to go for this message in Deuteronomy. It’s probably not the most obvious choice for it, but I really felt like it needed to be on this page ;).

Toen ik de sticker met 'Let go and let God' van Illustrated Faith zag wist ik meteen dat ik deze wilde gaan gebruiken. Alleen... waar zou ik het gebruiken? Ik dacht eerst aan één van de teksten met 'be still' erin. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor deze tekst in Deuteronomium. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze maar ik wilde hem toch op deze pagina gebruiken ;).

Bible Journaling - Deuteronomy 31 by Lucilight

In this part God will deliver the enemies from Israel to them and in fact God says that they just need to trust Him, because He will be with them and He won’t leave them nor forsake them. I just felt that the people of Israel had to ‘let go and let God’ in this part. God would be with them and they shouldn’t be afraid but strong and courageous.

The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you.
Do not be afraid; do not be discouraged. (Deut. 31:8)

In dit gedeelte zal God zijn volk verlossen van de vijanden en eigenlijk zegt God dat ze Hem gewoon moeten vertrouwen, want Hij zal met ze meegaan en ze nooit verlaten. Ik had een beetje het gevoel dat de mensen van Israël hier een soort 'laat het los en laat God zijn werk doen' situatie hadden. God zou met ze meegaan en zij hoefden alleen op Hem te vertrouwen en niet bang te zijn maar moedig de strijd tegemoet te gaan.

Wees niet bang, want de HERE zal voor u uitgaan en steeds bij u zijn.
Hij zal niet falen, noch u in de steek laten.
(Deut. 31:8)

Bible Journaling - Deuteronomy 31 by Lucilight

And, of course, I made another video for you from this page. It's an easy way of bible journaling and you won't need any drawing skills to get this done.

En natuurlijk heb ik ook dit keer weer een filmpje. Het is een makkelijke manier van 'bijbel journalen' waarbij je geen speciale tekenvaardigheden nodig hebt.

Illustrated Faith stickers are available in my shop.

De Illustrated Faith stickers zijn verkrijgbaar in mijn webwinkel

Print    Email

Sand between your toes

May your time be filled with relaxing sunsets, cool drinks and sand between your toes.

Today I want to share a couple of beach themed cards with you. I just love the beach and maybe even more the sea. Not that I like to swim in it ;). But more the look of it. The waves crashing on the seashore, the sound they make and the taste of salt water around the beach. It just gives you a special feeling. Eventhough I think I wouldn't like to get the salt from the air on my windows everyday haha.

Vandaag wil ik een paar kaarten met jullie delen die een strand thema hebben. Ik hou van het strand en vooral van de zee. Niet dat ik ervan houd om erin te zwemmen ;). Meer hoe hij eruit ziet. De golven die op het strand komen rollen, het geluid dat ze maken en de lichte smaak van zout die er rondhangt op het strand. Gewoon het gevoel, de sfeer die er is. Alhoewel ik er denk ik niet speciaal op zit te wachten dat het zout uit de lucht elke dag op mijn ramen slaat haha.

beach themed cards by Lucilight

vuurtoren2

beach themed cards by Lucilight

beach themed cards by Lucilight

beach themed cards by Lucilight

These cards are available in the webshop.

Deze kaarten zijn verkrijgbaar in de webwinkel.

Print    Email

New cards

After adding the Illustrated Faith products I added a couple of new cards to the webshop too. Today I want to feature a couple of them. Especially because this are great male cards too! It's hard to find good materials for male cards but recently I've found some great products for these cards.

Na het toevoegen van de Illustrated Faith producten heb ik ook meteen maar wat nieuwe kaarten aan mijn webshop toegevoegd. Vandaag wil ik er een paar voor jullie uitlichten. Vooral omdat er ook wat leuke mannenkaarten tussen zitten! Het is altijd lastig om materiaal voor mannen te vinden maar een tijdje terug kwam ik deze spullen tegen. Daar moest ik natuurlijk meteen gebruik van maken :).

Let's start with this fish card, do you know a fisherman? Would be a great card for someone that loves fishing :).

Om te beginnen deze vissen kaart. Ken jij een visser? Het zou een leuke kaart zijn voor iemand die van vissen houdt :).

fish card by Lucilight

fish card by Lucilight

And my love for shaker cards is still alive ;). And even a male card can have a shaker element!

En mijn liefde voor voor schudkaarten is er nog steeds ;). Zelfs op een mannelijke kaart kun je goed een schudelement toevoegen.

Shaker card by Lucilight

Shaker card by Lucilight 

Print    Email