Happy new year!

May the Living Lord go with you;

May he go behind you, to encourage you,

beside you, to befriend you,

above you, to watch over you,

beneath you, to lift you from your sorrows,

within you, to give you the gifts of faith, hope, and love,

and always before you, to show you the way.

Benediction - Blair Monie

happynewyear lucilight 

Mag de levende God met je mee gaan;
mag Hij achter je zijn om je aan te moedigen,
naast je zijn om zich over je te ontfermen,
boven je, om over je te waken,
onder je, om je boven je zorgen uit te laten stijgen,
in je, om je het geschenk van geloof, hoop en liefde te geven,
en altijd voor je, om je de weg te wijzen.

Benediction - Blair Monie

Print    Email

Merry Christmas!

A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.

The message of Christ, a message of unfailing and unconditional love. A Father that gave His own child to save humanity. These days it may look that there's nothing that's saved, the world is just as cruel as 2000 years ago. But we may feel that thrill of hope again, we may rejoices, because there will be a new morning. A new and glorious morning, where Jesus will return to this earth. Not as the little baby we saw 2000 years ago, but as the saviour of the world. These days we remember the birth of Jesus Christ and we look forward to the day He will return. The night that was so divine will eventually give us a glorious day.

Merry Christmas everybody!
That you may feel this unconditional love God has for you, that He loved you so much to give His only son. That you may feel the thrill of hope to see Him again on the day He returns.

kerst lucilight

De sensatie van hoop, de vermoeide wereld verblijdt zich,
want er breekt een nieuwe, glorieuze morgen aan.

De boodschap van Jezus, een boodschap van een onfeilbare en onvoorwaardelijke liefde. Een Vader die zijn eigen kind gaf om de mensheid te redden. Deze dagen kan het eruit zien alsof er niets gered is, alsof de wereld nog net ze wreed is als 2000 jaar geleden. Maar we mogen die sensatie van hoop weer voelen, we mogen ons verheugen, want er zal een nieuwe morgen komen. Een glorieuze nieuwe morgen, de dag dat Jezus weer terug komt naar deze aarde. Niet als het kleine baby'tje van 2000 jaar geleden, maar als de Redder van de wereld. De aankomende dagen mogen we terugkijken naar de geboortedag van Jezus, maar we mogen ook vooruit kijken naar de dag dat Hij weer terugkomt. De heilig nacht van jaren geleden geeft ons uiteindelijk een glorieuze morgen.

Gezegende Kerstdagen allemaal!
Dat je de onfeilbare liefde van God mag voelen, dat hij zoveel van je houdt dat Hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat je dat gevoel van hoop mag hebben om Hem weer te zien op de dag dat hij terugkomt.

Print    Email