365 doodles - day 52-55

This year I'm doing the 365 challenge from Johanna Fritz. Every now and then I'll share my doodles on my blog. You can see the most recent doodles on my Instagram and Facebook.

Ik doe dit jaar de 365 dagen challenge van Johanna Fritz. Af en toe deel ik mijn doodles hier op het blog. Voor de meest recente doodles kun je kijken op mijn Instagram en Facebook pagina's.

day52

day53day54day55

 

Subscribe to our mailing list to receive the latest news about our webshop

* indicates required

Print    Email

365 doodles - day 37-51

This year I'm doing the 365 challenge from Johanna Fritz. Every now and then I'll share my doodles on my blog. You can see the most recent doodles on my Instagram and Facebook.

Ik doe dit jaar de 365 dagen challenge van Johanna Fritz. Af en toe deel ik mijn doodles hier op het blog. Voor de meest recente doodles kun je kijken op mijn Instagram en Facebook pagina's.

daily doodles lucilight

daily doodles lucilight

 

Subscribe to our mailing list to receive the latest news about our webshop

* indicates required

Print    Email

365 doodles - day 33-36

This year I'm doing the 365 challenge from Johanna Fritz. Every now and then I'll share my doodles on my blog. You can see the most recent doodles on my Instagram and Facebook.

Ik doe dit jaar de 365 dagen challenge van Johanna Fritz. Af en toe deel ik mijn doodles hier op het blog. Voor de meest recente doodles kun je kijken op mijn Instagram en Facebook pagina's.

day33 36

 

Subscribe to our mailing list to receive the latest news about our webshop

* indicates required

Print    Email

Serenity Prayer

There are just no words for everything that's going on in the world right now. It's not only in Paris, it's just everywhere... So while I have no words to say; I would like to share the prayer from Reinhold Niebuhr as a prayer for this world.

God, grant us the serenity to accept the things we cannot change,
The courage to change the things we can,
And the wisdom to know the difference.

The actual prayer is longer and also has the sentences:
Taking, as Jesus did,
This sinful world as it is,
Not as I would have it,
Trusting that You will make all things right,
If I surrender to Your will,
So that I may be reasonably happy in this life,
And supremely happy with You forever in the next.
Amen.

Eventhough there's a lot that I would want to change, sometimes there are things you (alone) cannot change. So we'll have to trust that God will make things right, because He's the only one that's able to do that.

serenityprayer watercolor

Er zijn gewoon geen woorden voor alles wat er op het moment gebeurt in de wereld. Het is niet alleen in Parijs, maar overal... Omdat ik zelf de woorden niet heb, wil ik graag een gebed van Reinhold Niebuhr delen als een gebed voor deze wereld.

Schenk ons de rust om te aanvaarden wat niet te veranderen is,
de moed om te veranderen wat we kunnen veranderen
en de wijsheid om het verschil te zien.

Het gebed zelf is eigenlijk nog langer en bevat ook deze zinnen:
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn: voor altijd in het volgende leven. Amen.

Soms is er veel wat ik wil veranderen, maar wat ik niet (alleen) kan veranderen. Gelukkig mogen we dan op God vertrouwen, dat Hij degene is die alles goed zal maken. Want Hij is de enige die dat écht kan.

Print    Email

365 doodles - day 17-32

I almost forgot to share my daily doodles on the blog! I'm still posting them on Instagram and Facebook but for some reason I forgot to post them over here. Maybe because I don't post them as frequently as on social media. But here's a little catch up with new doodles! I love the subjects Johanna gives every day, it gives me some guidance for my doodles ánd makes me think about subjects I wouldn't think of myself.

Was ik bijna vergeten mijn doodles te delen op het blog! Ik zet ze nog steeds op Instagram en Facebook maar om de een of andere reden is het ertussen door geschoten om ze hier ook te delen. Waarschijnlijk omdat ik ze hier maar af en toe plaats. Maar hier zijn er weer een paar! Ik vind het nog steeds leuk om de diverse onderwerpen van Johanna langs te zien komen, ze haalt telkens weer dingen naar voren waar ik zelf niet zo snel aan zou denken.

day17 20 lucilight

day21 24 lucilight

day25 28 lucilight

day29 32 lucilight

 

Print    Email