Happy new year!

May the Living Lord go with you;

May he go behind you, to encourage you,

beside you, to befriend you,

above you, to watch over you,

beneath you, to lift you from your sorrows,

within you, to give you the gifts of faith, hope, and love,

and always before you, to show you the way.

Benediction - Blair Monie

happynewyear lucilight 

Mag de levende God met je mee gaan;
mag Hij achter je zijn om je aan te moedigen,
naast je zijn om zich over je te ontfermen,
boven je, om over je te waken,
onder je, om je boven je zorgen uit te laten stijgen,
in je, om je het geschenk van geloof, hoop en liefde te geven,
en altijd voor je, om je de weg te wijzen.

Benediction - Blair Monie

Print    Email