Cute racoon

Just a cute card to share today :). This sweet little racoon (or pup?) is a stamp from Hero Arts that I colored with distress markers. I diecut the circle with a die from My Favorite Things and added a couple of sequins (doodlebug this time) and a couple of wooden buttons.

Gewoon een schattig kaartje om te delen vandaag :). Deze schattige pup (of wasbeer?) is een stempel van Hero Arts die ik ingekleurd heb met distress markers. Ik heb de cirkel uitgesneden met een stans van My Favorite Things en ik heb een paar sequins (doodlebug deze keer) en houten knopen (Xenos) toegevoegd.

heroarts puppy

heroarts puppy2

 

Print    Email

Art with a passion

The 'Evangelische Gemeente Bommelerwaard' was having an exposition about Easter today. 14 artist tried to tell the story of Easter with paintings and other artwork. Yesterday I wrote a little piece about Good Friday and this painting is about the same theme. While the exposition is closed now, I can share my painting with you :).

Vandaag hebben we de exposite 'Kunst met Passie' gehad in de Evangelische Gemeente Bommelerwaard. In deze expositie werd het paasverhaal weergegeven in 14 kunstwerken. Gisteren heb ik al een stukje geschreven over Goede Vrijdag. In mijn schilderij voor deze expositie komt dit stuk ook weer naar voren. Vandaag is de tentoonstelling geweest en kan ik het schilderij dus ‘echt’ met jullie delen.

lucilight pasen

The theme for my painting is 'Eli, Eli, lema sabachtani', 'My God, My God, why did you desert me?'. Jesus is surrounded by darkness, alone and deserted. But I couldn't stay there and I had to look ahead a bit. In the background you can see the veil from the temple that was rent from top to bottom when Jesus died. In the painting it functions as a separation between Jesus and the Light of God, but for us it meant that the way to God opened up. The light of God can shine in this world now and I portrayed this with the white dove. Also a symbol for the Holy Spirit that can be with us through the dead of Jesus. Jesus finished the work for us and the light can break through again. An everlasting light this time.

Het thema voor mijn schilderij is 'Eli, Eli, lema sabachtani', 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'. Jezus in de duisternis, alleen en verlaten. Maar ik kon het niet laten om ook alvast iets verder vooruit te kijken. In de achtergrond is het voorhangsel van de tempel uitgewerkt dat van boven naar beneden scheurt op het moment dat Jezus sterft. In het schilderij laat het ook de scheiding tussen God en Jezus zien, maar voor ons is hierdoor de weg tot God vrij gekomen en mag het Licht van God schijnen in onze wereld. Dit heb ik uitgebeeld met de duif in het lichte vlak. De duif is ook een beeld voor de Heilige Geest die door het sterven van Jezus naar ons kon komen. Jezus heeft het werk volbracht en het licht mag weer doorbreken. Een eeuwig licht dit keer.

 

Print    Email

Good Friday

It's the middle of the day but it's dark, really dark. Not just a dark cloud but complete darkness. The sun isn't shining for three hours, three hours without light. The last hours from Jesus life on earth are marked by this darkness. Was it too hard for God to see His son on the cross? We don't know, but we do know that one of the last sentences from Jesus was 'Eli, Eli, lema sabachtani' that could be translated as 'My God, My God, why did you desert me?'

Het is midden op de dag maar toch donker. Niet gewoon een donkere wolk, maar complete duisternis. De zon is verdwenen en drie uur lang is er geen licht op aarde. De laatste uren van Jezus als mens op deze aarde worden gekenmerkt door deze duisternis. Kon God het niet aanzien dat zijn eigen Zoon gekruisigd werd? We weten het niet, wel weten we dat één van de laatste zinnen van Jezus is ‘Eli, Eli, lema sabachtani’ wat betekent ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’.

eli eli lema sabachtani | Lucilight

Jesus had to take our punishment, surrounded by nothing but darkness and without His Father. Completely alone...

The last sentence Jesus said was 'Father, into thy hands I commend my spirit'. Eventhough Jesus had to spent his last hours without God, He still knew He could give His spirit into the hands of His father. He took our sins on Him, as the perfect Lamb of God. To give us the chance to call this perfect God our Father too. Thanks to the work of Jesus we can be children of God.

I think it's good to see that these two sentences are written in the Psalms too (Psalm 22 en 31). We can relate to those feelings. Eventhough we'll never have to be apart from God, we still have periods were we can feel alone. But we can go to our Father in these moments. So whatever is going on in our lives right now, today we can think of the sacrifice Jesus gave for us. And we may know that:

It is finished!

p.s. sorry if the English translation isn't the best way to tell it but there are a lot of 'theological words' that are a bit hard to translate for me... I wasn't even sure if you would call it 'Good Friday' too or if that's just a Dutch saying.

Jezus moest de straf voor onze zonden dragen, gehuld in complete duisternis en zonder Zijn Vader. Compleet verlaten.

De laatste zin die Jezus uitsprak aan het kruis is ‘Vader, in Uw handen leg ik Mijn Geest’. Ondanks de uren in duisternis en afwezigheid van de Vader mag Jezus toch weer bij Zijn Vader komen. Hij nam als het Lam zonder gebreken onze zonden op zich om voor ons ook die weg tot de Vader vrij te maken. Zodat ook wij God als Vader mogen zien en zodat wij als we, zoals ze dat in het oud Nederlands zo mooi zeggen, ‘de geest geven’ ook onze geest in de handen van de Vader mogen leggen. Dankzij het kruis van Jezus, dankzij zijn tijd in de duisternis, mogen wij tot de Vader komen.

Het mooie aan deze twee zinnen vind ik dat ze ook in de Psalmen terug te vinden zijn. De zinnen zijn al eerder uitgesproken door David (Psalm 22 en 31) en het zijn voor ons dan ook herkenbare gevoelens. Maar zelfs op momenten dat we ons door God verlaten voelen, mogen we weten dat we altijd naar Hem toe mogen gaan. En na de dood van Jezus heeft hij zelfs ons Zijn Heilige Geest gegeven. Op die manier is Hij dus altijd bij ons. En hoe het nu ook met ons gaat, vandaag mogen we er weer aan denken:

Het is volbracht!

Print    Email