Bible Journaling - Peace

The last couple of weeks I keep thinking about this message. There's a lot going on in this world but I'm glad to know that God is a God of peace and that He will bless his people with peace. One day there will be peace for Israël, one day there will be peace for this world.

De laatste weken komt deze tekst telkens bij mij naar boven. Er gebeurt zoveel in de wereld, maar gelukkig is God een God van vrede en zal Hij Zijn volk ook zegenen met vrede. Eens zal er voor Israël vrede zijn, eens zal er in de hele wereld vrede zijn. 

peace stamp set by sweet n sassy stamps, page by lucilight

Psalm 29 (TLB)
Praise the Lord, you angels of his; praise his glory and his strength. Praise him for his majestic glory, the glory of his name. Come before him clothed in sacred garments.
The voice of the Lord echoes from the clouds. The God of glory thunders through the skies. So powerful is his voice; so full of majesty. It breaks down the cedars. It splits the giant trees of Lebanon. It shakes Mount Lebanon and Mount Sirion. They leap and skip before him like young calves! The voice of the Lord thunders through the lightning. It resounds through the deserts and shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord spins and topples the mighty oaks. It strips the forests bare. They whirl and sway beneath the blast. But in his Temple all are praising, “Glory, glory to the Lord.”
At the Flood the Lord showed his control of all creation. Now he continues to unveil his power.

He will give his people strength. He will bless them with peace.

peace stamp set by sweet n sassy stamps, page by lucilight

Psalm 29 (Het Boek):
Door David. Geef de HERE eer, bewoners van de hemelen. Bewijs Hem eer en prijs Zijn grootheid en Zijn kracht.
Prijs Zijn naam en buig u voor Hem neer. Trek uw mooiste feestkleding aan.
De stem van de HERE klinkt over de zee. De Almachtige God laat de donder weergalmen. De HERE beheerst de geweldige wateren.
De stem van de HERE is krachtig. De stem van de HERE is glorieus.
De stem van de HERE laat de cederbomen breken, zelfs de ceders van de Libanon.
De bomen van de Libanon springen op als kalveren en de bomen van de Hermon als woudossen.
De stem van de HERE splijt de vlammen.
De stem van de HERE laat de woestijnen sidderen. De woestijn van Kades beeft onder Zijn stem.
De stem van de HERE doet hertejongen geboren worden. De stem van de HERE laat het schors van de bomen vallen. Maar in Zijn paleis brengt iedereen Hem eer.
De HERE was verheven boven de zondvloed. De HERE is de machtige Koning tot in eeuwigheid.

De HERE zal Zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven.

peace stamp set by sweet n sassy stamps, page by lucilight

For this page I used: Liquitex matte gel medium, Message of Hope stamp set (I made the word with by masking of the 'out' part from without), black archival ink, te gekke krijtjes (wax based crayons) and odorless mineral (white) spirit for the background, gold gansai tambi watercolors

Voor deze pagina heb ik gebruikt: Liquitex matte gel medium, Message of Hope stempelset (ik heb het woord with gemaakt door het 'out' gedeelte te maskeren voor het stempelen), zwarte archival inkt, te gekke krijtjes (krijt op basis van bijenwas) en reukloze terpentine voor de achtergrond, gouden gansai tambi waterverf.

 

Print    Email