Art with a passion

The 'Evangelische Gemeente Bommelerwaard' was having an exposition about Easter today. 14 artist tried to tell the story of Easter with paintings and other artwork. Yesterday I wrote a little piece about Good Friday and this painting is about the same theme. While the exposition is closed now, I can share my painting with you :).

Vandaag hebben we de exposite 'Kunst met Passie' gehad in de Evangelische Gemeente Bommelerwaard. In deze expositie werd het paasverhaal weergegeven in 14 kunstwerken. Gisteren heb ik al een stukje geschreven over Goede Vrijdag. In mijn schilderij voor deze expositie komt dit stuk ook weer naar voren. Vandaag is de tentoonstelling geweest en kan ik het schilderij dus ‘echt’ met jullie delen.

lucilight pasen

The theme for my painting is 'Eli, Eli, lema sabachtani', 'My God, My God, why did you desert me?'. Jesus is surrounded by darkness, alone and deserted. But I couldn't stay there and I had to look ahead a bit. In the background you can see the veil from the temple that was rent from top to bottom when Jesus died. In the painting it functions as a separation between Jesus and the Light of God, but for us it meant that the way to God opened up. The light of God can shine in this world now and I portrayed this with the white dove. Also a symbol for the Holy Spirit that can be with us through the dead of Jesus. Jesus finished the work for us and the light can break through again. An everlasting light this time.

Het thema voor mijn schilderij is 'Eli, Eli, lema sabachtani', 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'. Jezus in de duisternis, alleen en verlaten. Maar ik kon het niet laten om ook alvast iets verder vooruit te kijken. In de achtergrond is het voorhangsel van de tempel uitgewerkt dat van boven naar beneden scheurt op het moment dat Jezus sterft. In het schilderij laat het ook de scheiding tussen God en Jezus zien, maar voor ons is hierdoor de weg tot God vrij gekomen en mag het Licht van God schijnen in onze wereld. Dit heb ik uitgebeeld met de duif in het lichte vlak. De duif is ook een beeld voor de Heilige Geest die door het sterven van Jezus naar ons kon komen. Jezus heeft het werk volbracht en het licht mag weer doorbreken. Een eeuwig licht dit keer.

 

Tags: faith, bible

Print    Email