Bible Journaling Video - Deuteronomy 31

When I saw the ‘let go and let God’ sticker from Illustrated Faith I immediately wanted to use it. Only… where would I use it? At fist I was thinking about a message with ‘be still’ in it. But eventually I decided to go for this message in Deuteronomy. It’s probably not the most obvious choice for it, but I really felt like it needed to be on this page ;).

Toen ik de sticker met 'Let go and let God' van Illustrated Faith zag wist ik meteen dat ik deze wilde gaan gebruiken. Alleen... waar zou ik het gebruiken? Ik dacht eerst aan één van de teksten met 'be still' erin. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor deze tekst in Deuteronomium. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze maar ik wilde hem toch op deze pagina gebruiken ;).

Bible Journaling - Deuteronomy 31 by Lucilight

In this part God will deliver the enemies from Israel to them and in fact God says that they just need to trust Him, because He will be with them and He won’t leave them nor forsake them. I just felt that the people of Israel had to ‘let go and let God’ in this part. God would be with them and they shouldn’t be afraid but strong and courageous.

The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you.
Do not be afraid; do not be discouraged. (Deut. 31:8)

In dit gedeelte zal God zijn volk verlossen van de vijanden en eigenlijk zegt God dat ze Hem gewoon moeten vertrouwen, want Hij zal met ze meegaan en ze nooit verlaten. Ik had een beetje het gevoel dat de mensen van Israël hier een soort 'laat het los en laat God zijn werk doen' situatie hadden. God zou met ze meegaan en zij hoefden alleen op Hem te vertrouwen en niet bang te zijn maar moedig de strijd tegemoet te gaan.

Wees niet bang, want de HERE zal voor u uitgaan en steeds bij u zijn.
Hij zal niet falen, noch u in de steek laten.
(Deut. 31:8)

Bible Journaling - Deuteronomy 31 by Lucilight

And, of course, I made another video for you from this page. It's an easy way of bible journaling and you won't need any drawing skills to get this done.

En natuurlijk heb ik ook dit keer weer een filmpje. Het is een makkelijke manier van 'bijbel journalen' waarbij je geen speciale tekenvaardigheden nodig hebt.

Illustrated Faith stickers are available in my shop.

De Illustrated Faith stickers zijn verkrijgbaar in mijn webwinkel

Tags: bible, biblejournaling, video, illustrated faith

Print    Email