Bible Journaling - Pillar of Cloud

Hello everyone! I have another bible journaling page to share with you. This time it’s based on a verse from Exodus. In Exodus the Lord is traveling with His people as a pillar of cloud to lead them to the Promised Land. When Moses would enter the sacred tent to meet God the pillar of cloud would come down and Moses and God would speak to each other inside the tent. I’m focusing on a conversation between Moses and God where Moses asks God to come with them so everyone could see they are the people of God. What intrigued me about this conversation is that Moses wouldn’t go any further if God wouldn’t come with them. Isn’t that just what we need to do in life? We need to ask God to come with us (and as we see in this conversation, He will if we ask Him) because without Him it’s useless to travel any further.

If you aren’t going with us, don’t let us move a step from this place

Hallo allemaal! Ik heb weer een pagina uit mijn bijbel om met jullie te delen. Dit keer is hij gebaseerd op een vers uit Exodus. In Exodus reist God met Zijn volk mee als een wolkkolom. Wanneer Mozes naar de heilige tent ging om met God te praten dan daalde de wolkkolom naar de tent zodat God en Mozes met elkaar konden praten. Voor deze pagina heb ik me gericht op een gesprek tussen God en Mozes waar Mozes vraagt of God met hem mee trekt zodat iedereen kan zien dat zij het volk van God zijn. Wat me intrigreerde in dit stuk is dat Mozes niet verder wil gaan als God niet mee gaat. En is dat ook niet wat wij eigenlijk zouden moeten doen? We moeten God vragen om met ons mee te gaan (en zoals we in dit gesprek zien, als we het Hem vragen dan wil Hij dat doen ook), want zonder God is het nutteloos om nog verder te 'reizen'.

Als u niet met ons meegaat, laat ons dan niet verder trekken

pillar of cloud by Lucilight

You can watch the video about this page below:

En de video die hierbij hoort kun je hier zien:

p.s. if you're wondering what the back of my page looks like, here it is!

p.s. als je je afvraagt hoe de achterkant van de pagina eruit ziet, dit is het!

pillar of cloud, back of the page - Lucilight

Tags: biblejournaling, video, illustrated faith

Print    Email