Holy is the Lord

The last few weeks the song ‘Holy’ from The City Harmonic is one of my favorite songs. I can’t say what it’s exactly, but I really love it. I used this song as a starting point for todays journaling.

De laatste weken is ‘Holy’ van The City Harmonic één van mijn favoriete nummers. Ik kan niet precies omschrijven waarom het zo is, maar ik vind het gewoon ontzettend mooi. Dit lied is dan ook het uitgangspunt geweest voor deze pagina.

sing holy1

I wanted to incorporate this song into my journaling Bible, it means a lot to me and when I’m overwhelmed by everything that’s happening in this world it’s good to set your mind on the feature. Not this life, but life with and for God. Now I’m writing this, I think that is what makes this song so special to me. A little look into the feature, seeing something good right in the middle of all the chaos now. Because one day, we’ll be there singing; Holy is the Lord almighty.

I doubted a bit about the part where I would use this song. I could use it in Isaiah 6 or Revelation 4, where it’s about the part ‘Holy, Holy, Holy, is the Lord God Almighty, who was, and is, and is to come’. But eventually I decided to use it for Revelation 19, the part about the wedding of the Lamb.

“Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory! For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear.”

Ik wilde het lied verwerken in mijn Bijbel, het betekent veel voor me. Vooral wanneer je overladen wordt met al het negatieve nieuws wat er momenteel is dan werkt het soms het beste om te focussen op wat voor ons ligt. Niet wat er in dit leven gebeurt, maar wat er nog komen gaat bij God. Nu ik dit opschrijf bedenk ik me ineens dat dat waarschijnlijk juist is wat dit lied zo bijzonder maakt voor mij. Een soort blik in de toekomst, iets goed in het midden van de chaos. Want één dag zullen we zingen; Heilig is de Heer almachtig.

Ik heb even getwijfeld bij welk gedeelte van de bijbel ik dit stuk zou zetten. Het zou in Jesaja of op verschillende plekken in Openbaringen kunnen passen. Uiteindelijk ben ik voor Openbaringen 19 gegaan, het stuk over de bruiloft van het Lam. 

sing holy2

I want to share two videos with you today. The process video from this page (and it’s in English this time :)) and the song Holy from The City Harmonic. Let's start with the song.

Ik wil vandaag twee videos met jullie delen. Als eerste het lied waarop deze pagina gebaseerd is:

And watch me work on this page in this video:

En een filmpje waarin je kunt zien hoe deze pagina gemaakt is:

The vellum piece is available in my webshop. If you're having trouble ordering, feel free to contact me. I'm working on a multilingual webshop right now so I hope it'll get better soon ;).

Prints, shirts, phone decals etc. are available on Society6

De vellum tussenpagina is te bestellen in mijn webshop. Als je problemen hebt met het bestellen kun je me natuurlijk gewoon mailen.

Prints, shirts, telefoonhoesjes etc. zijn te verkrijgen op Society6

Tags: faith, bible, biblejournaling, video

Print    Email