Soulful Songs: It is well with my soul

it is well lucilight

It is well with my soul… Dit lied wordt ook in de epiloog van het boek aangehaald en ik had eigenlijk eerder nog niet zo over het verhaal erachter nagedacht. Je weet wel dat de meeste hymns vrij diep gaan en dus ook wel meer te vertellen hebben dan alleen de tekst die gezongen wordt, maar het verhaal achter dit nummer raakte mij diep. De schrijver, Horatio Spafford, krijgt in zijn leven grote tegenslagen te verduren. Zijn zoon overlijdt, financieel krijgt hij een enorme tegenslag na de brand van Chicago en wanneer hij besluit naar Europa te gaan met zijn familie komt bijna het hele gezin om. Zijn vrouw en vier dochters stuurt hij alvast met de boot mee. Zelf moet hij nog wat zaken afhandelen. De boot waar zijn gezin op zit botst tegen een andere boot aan en alle vier zijn dochters verdrinken. Zijn vrouw overleeft het ongeval en stuurt hem een telegram met de tekst ‘saved alone’ (alleen gespaard). Na al deze tegenslagen wordt Horatio geïnspireerd om deze tekst te schrijven…

Als vrede mijn weg volgt zoals een rivier,
wanneer verdriet rolt als de golven van de zee;
wat mijn lot ook is, U heeft me geleerd om te zeggen
dat het goed gaat met mijn ziel, het gaat goed met mijn ziel.

Het is goed met mijn ziel
Het gaat goed met mijn ziel

Hoewel Satan zou toeslaan, ondanks dat er beproevingen zouden komen
Laat deze zekerheid overheersen,
dat Christus mijn hopeloze staat heeft aanschouwt
en Zijn eigen bloed heeft gegeven voor mijn ziel

Mijn zonden, oh wat een gelukzalig idee,
mijn zonden, niet gedeeltelijk maar in zijn geheel,
zijn aan het kruis genageld en ik draag ze niet meer
Loof de Heer, prijs de Heer, oh mijn ziel!

En Heer, laat de dag dat mijn geloof zien zal worden snel komen
Dat de wolken worden teruggedraaid als een boekrol;
De bazuin zal klinken en de Heer zal nederdalen,
Het is goed met mijn ziel.
(dit is een vrije vertaling van mij, de Engelse tekst staat hiernaast)

Wanneer we het over ‘soulful’ hebben is dit natuurlijk wel heel toepasselijk. Er zijn ook ontzettend veel mooie uitvoeringen gemaakt van dit lied dus het was moeilijk kiezen welke ik met jullie zou gaan delen. Uiteindelijk heb ik toch gewoon de versie gekozen die ik bij de ‘soulful momenten’ erg fijn vind om te luisteren: It is well with my soul door BYU Vocal Point.

It is well with my soul… in the epilogue of the book Brian Draper talks about this song too. I hadn’t really heard why the song was written before, but this story touched my heart… You know that most hymns have a deeper reason why they were written, but this one is very though. The writer, Horatio Spafford, has a lot of setbacks in his life. His son dies, he has a major financiel setback with the great fire of Chicago and when he decides to go to Europe his wife and daughters have to go before him because he has some unfinished businiess that he has to take care of first. The ship his family is on gets into an accident with another ship and his four daughters drown… His wife sends him a telegram with the words ‘saved alone’. After all these setbacks Horatio is inspired to write these words…

When peace like a river,
attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.

My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.

Horatio Spafford

When we’re talking about ‘soulful’ this song is very relevant. There are a lot of beautiful versions I could show you but I decided to use the one that I use for my ‘soulful moments’: It is well with my soul from BYU Vocal Point

Print    Email

Soulfulness - bewust leven vanuit je ziel - Brian Draper

soulfulness 1 0

Dit boek is uitgegeven door Ark Media en verkrijgbaar bij Ark Media, de christelijke boekhandels, Bol.com, Kameel.nl en op nog vele andere plaatsen (voor €19,95). Gewoon even opzoeken of navragen dus :)

In het boek Soulfulness laat Brian Draper ons kennismaken met een christelijke kijk op de trend van mindfulness. We kennen mindfulness allemaal wel en ondanks dat ik het erg interessant vind was het niet iets waar ik me ontzettend toe aangetrokken voelde. Het lijkt allemaal zo zweverig, ik-gericht en niet echt passend bij het geloof zoals wij het zien. Daarnaast wilde ik me er ook niet al teveel in verdiepen omdat het toch vaak discutabel is of je daar als christen wel aan moet beginnen. Toen ik dit boekje zag leek het me daarom erg mooi om eens te lezen hoe je op een christelijke manier met deze dingen om kunt gaan. Wat bewuster leven is nooit verkeerd ;).

Het boek is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over mindfulness zelf. Wat is het en hoe ga je ermee om. Ook wordt hier veel uitgelegd over ons ego wat ons vaak in de weg zit. Het ego is in dit geval niet eens ons egoïstisch denken, maar je kunt dit veel breder trekken. Ook laat Draper ons zien hoe je naar je eigen emoties kunt kijken en hoe je die verder kunt onderzoeken.

In het tweede deel gaat het over het inkeren in jezelf. Wat is je ziel? Kun je die zien of waarnemen? Is het een onderdeel van jezelf? Ook wordt er gekeken hoe je gebruik kunt maken van je zintuigen om jezelf veel bewuster te worden van je omgeving en je eigen positie. Gedurende het boek geeft Draper verschillende oefeningen en in dit deel zijn die vaak gefocust op het verschil tussen je ego en je ziel en hoe je kunt leren om meer vanuit je ziel te gaan handelen.

* I wrote this after reading the Dutch book, so in English some terms could be different. In English the book is called ‘Soulfulness - deepening the mindful life’. *

In Soulfulness Brian Draper takes us on a journey to explore mindfulness from a Christian viewpoint. We all heard something about mindfulness and I thought it was very interesting but I wasn’t really attracted to it before reading this book. It all seems a bit vague and I wasn’t sure if it would fit with my faith. And because of that I didn’t really deepen the subject before. When I saw this book I was curious to see what Draper would say and if you could incorporate mindfulness (or soulfulness) in a christian lifestyle. It’s always good to live a bit more consciously.

The book is split up in four parts. The first part is about mindfulness. What it is and how you can ‘do it’. It also explains a lot about our ego. In this case your ego isn’t a selfish way of thinking but way more than that. Draper also shows us how you can see your emotions and how you can explore them.

The second part is about the search for your soul. What is your soul, is it something you can see or touch? Is it a part of you? And how can you use your sentences to get in touch with your soul? All questions that you can read about in this chapter. During the book Draper gives several exercises. Here we learn to make a difference between our ego and our soul and how we can live and work more from our souls instead of our ego.

ierland kliffen lucilight

In het derde deel gaat het meer over het openstellen van jezelf. In het leven kom je af en toe een ‘zielsverwant’ tegen, maar kun je die verwantschap ook met God krijgen? Waarin/waar kunnen we God nog vinden in deze drukke maatschappij? Je raadt natuurlijk al wel dat we God goed kunnen terugzien in de schepping, de natuur is dan ook een belangrijk onderdeel in dit hoofdstuk.

Bij het laatste deel komen we aan bij de titel van het boek: Soulfulness. ‘Menswording’ in het hier en nu. Hoe zie je de nuances tussen goed en slecht en licht en donker? Hoe kun je op zoek gaan naar het licht in het donker? En dat op een manier dat je niet alleen op de vlucht staat voor alles wat in je leven gebeurt, maar zodat je ook kunt accepteren wat er gaande is. Een nieuw begin start vaak in het donker: een zaadje in de grond, een baby in de buik, Jezus die opstaat uit het graf. Hoe leren we bewust om te gaan met dit leven.

Gedurende het boek laat Draper ons diverse invalshoeken zien en hij citeert ook regelmatig anderen. De wijsheden die we hieruit kunnen halen zijn vaak erg interessant. Ook laat hij ons kennismaken met ‘hygge’, een Deense gewoonte die wij eigenlijk bijna niet kennen. Je prestaties zijn daarbij minder belangrijk, maar het is vooral belangrijk dat je je leven naar eer en geweten leeft en dat je tevreden kunt zijn met de manier waarop je leeft. Een filosofie die een groot onderdeel is van de Deense mentaliteit, misschien zijn ze daarom wel één van de gelukkigste volken ter wereld.

The third part is about opening up (yourself). Do you have a soulmate? Do you know that feeling? Would it be possible to have God as a soulmate? How can we find God in our busy lives? Of course we can see God in the entire universe, His creation. So nature is a big part of this chapter too.

And then we arrive at the last chapter; the part that the book is all about. Soulfulness. How can you live in the moment. Is everything really black and white or is there a gray part too? Can we search for the light in the darkness? How do we prevent ourself to flee from our lives, even when not everything is going the way we would like to. A new start often happens in the darkness; a baby in the womb, a seed in the ground, Jesus in the grave… How do we learn to go through these dark periods and be more aware of the good moments in them.

In this book Draper shows us several ways you can see mindfulness and he quotes other people often. We can learn a lot of that. For example: he tells a bit more about ‘hygge’, a Danish way of life that isn’t focused on your performances but more on a honorable life, just being satisfied with what you have. Maybe that’s why the Danish people are known to be one of the happiest people on earth.

ierland lucilight

Op theologisch vlak (geen grote dingen) ben ik het niet altijd helemaal eens met Draper, maar ik heb veel dingen kunnen leren uit het boekje. Sommige oefeningen voelen een beetje raar, maar het is zeker goed om wat bewuster te worden van alles om je heen en meer ‘in het nu’ te leven. We hebben zo vaak de neiging om continu bezig te zijn met alles wat nog moet gebeuren (of alles wat die dag niet helemaal goed ging) dat we dat soms maar moeilijk kunnen loslaten en kunnen genieten van het moment zelf. Draper heeft hier veel goede tips voor die ik zeker wil gaan gebruiken. Ik merk wel dat het lastig is om je goed te concentreren bij de opdrachten, maar ik ga er vanuit dat dat in de loop van de tijd ook steeds makkelijker gaat. Nu alleen nog tijd maken om het ook echt in de praktijk te gaan brengen.

Om mezelf wat meer te ‘dwingen’ nog regelmatig terug te kijken op dit boek (want ik denk dat ik er echt heel veel kan leren, maar je laat dit soort dingen al snel versloffen door de drukte van het leven) heb ik besloten dat ik, in ieder geval tot het einde van het jaar, meteen een nieuwe serie start op het blog genaamd ‘Soulful Songs’. Ik heb eerst geprobeerd de oefeningen in stilte uit te voeren. Over het algemeen kan ik daar heel goed tegen, maar ik merkte dat in de stilte mijn gedachten overal heen vlogen en er niet echt een ‘soulful moment’ ontstond maar meer een moment waarin ik alle dingen die ik nog moest doen eens op een rijtje ging zetten. Totaal niet rustgevend dus. Uiteindelijk besloot ik er toch maar muziek bij aan te zetten. Muziek heeft sowieso altijd al veel invloed op mij (ik heb nu eenmaal een zwak voor mooie teksten, die zijn niet alleen in boeken te vinden maar zeker ook in muziekteksten), maar hierbij wilde ik het juist gebruiken om dichterbij God te komen en me echt maar op één ding te focussen. Oké, eigenlijk worden dat meestal alsnog iets meer dingen maar dat is dan maar iets wat ik moet accepteren ;). Het lukte dan in ieder geval een stuk beter om me op God te focussen in plaats van alle dingen uit het dagelijks leven. Ik dacht eerst vandaag te beginnen met het eerste lied, maar nu ik zie hoe lang dit stuk al is geworden heb ik besloten het nog maar een dagje uit te stellen. Morgen wil ik dus mijn eerste ‘Soulful Song’ delen.

Het boekje heb ik van Ark Media gekregen om een recensie over te schrijven, maar alle meningen zijn van mijzelf.  

I don’t agree with everything Draper says theologically (nothing big), but I think you can learn a lot from this book. Some exercises feel a bit weird, but it’s good to be more aware of everything that’s around you and to live more in this moment instead of always worrying about everything you still have to do. It’s good to learn to let go of some things and to enjoy the moment you’re in. Draper has a lot of good tips for this and I really want to learn more about this. I feel it’s hard to concentrate sometimes but I think that is something you’ll learn when you do these exercises more often too.

To ‘force’ myself to keep working with the things I learned in this book (I think it’s really good to do this, but in the busyness of life you tend to forget all these things soon) I decided that I would start a new serie on my blog named ‘Soulful Songs’. I tried to start with the exercises Draper gave in complete silence. I’m used to silence but I realized that my thoughts became a complete chaos with everything that was going on in my head and that I lost focus pretty quick. So the moments didn’t feel really ‘soulful’ but more a time to make lists in my head of everything I had to do (or everything I have done wrong). So eventually I added some music to my ‘soulful moments’ and that worked a lot better. I love music (and I have a weakness for beautiful words, and music lyrics contain a lot of them ;)). This way I could be closer to God and focus on Him better. I wanted to share the first song today but this blog has become a lot longer than I thought so I’ll start tomorrow. So you can expect to see the first ‘soulful song’ on my blog tomorrow :).

Ark Media gave me this book to write a review but everything I shared is my own opinion.

Print    Email

Share the Good News

En Jezus zei tegen hen: "Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen."
Marcus 16:15

Then he told them: Go and preach the good news to everyone in the world.
Mark 16:15

share good news lucilight

Jezus gaf de discipelen de opdracht om het goede nieuws te delen. Met iedereen in de wereld zelfs. Als je maar met 11 man bent moet dat wel heel groots hebben geklonken. En ook nog behoorlijk onhaalbaar. En we zijn natuurlijk nog steeds bezig met deze opdracht. Door het internet lijkt het allemaal al veel eenvoudiger, maar je hebt dan natuurlijk wel mensen nodig die ook goed kunnen uitleggen wat er nu eigenlijk in de bijbel staat. Het is dus goed om ons af en toe te realiseren dat we nog steeds een onderdeel zijn van een levend evangelie wat verspreid moet worden. Ik bedoel daarmee niet dat we allemaal het eerste beste vliegtuig moeten pakken om ergens te gaan evangeliseren (tenzij je je daartoe echt geroepen voelt natuurlijk) maar we kunnen God ook al aan andere laten zien door de manier waarop wij ons leven leven. Wij kunnen mensen niet overtuigen, maar God kan dat wel. In deze dagen voor Kerst is het goed om de liefde van Christus verder uit te blijven delen :).

Jesus told the disciples to go and share the good news. To everyone in the world. When you’re just with eleven man that must have sounded like a mission that could not be completed. And well, we’re still busy spreading the gospel. With the internet it seems much easier these days but you still need good teachers to explain everything that’s in the bible. So… it’s good to realize yourself every now and then that we’re still part of a living gospel that needs to be shared around the world. I don’t mean that you have to travel around the world (if you feel like you’re called to do that, that would be great too) but you can show a little bit of Gods love through your own life to the people around you. In these days before Thanksgiving and Christmas, it’s good to share some love :).

share good news lucilight2

De achtergrond heb ik gemaakt met acrylverf (nadat ik de pagina heb voorbewerkt met clear gesso (niet perse nodig maar ik vind het wel fijn om het er standaard onder te doen). Ik heb een stukje keukenrol gebruikt om de verf aan te brengen in lichte lagen. De tekst is dus nog steeds leesbaar. Door de felle achtergrond heb ik besloten om niet al teveel kleuren te gebruiken bij mijn plaatjes en stempels. De teksten zijn gewoon in zwart gestempeld en ik heb wat witte accenten aangebracht met een witte gelpen. De wolkjes en de fiets zijn rub-ons. Dit is al een oudere set die ik niet meer in de winkel heb, maar er zijn nog wel andere wrijfplaatjes in de webwinkel.

Ik heb de stempelset 'Send Me' gebruikt. Deze is op bestelling bij mij verkrijgbaar (met de huidige wisselkoers €23,50). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.als je interesse hebt.

Een gezegende dag nog! Lucinde

I made the background for this page with acrylics. I added them with a piece of paper towel. I used light layers so you can still read the text on the page. I stamped the words and images with a black ink. I decided that I wouldn’t add a lot of color because of the bright background colors. They’re already adding enough color to the page. I did add a couple of white accents with a white gel pen. The clouds and the bike are rub-ons that I rubbed onto the page. This is an older set that's not available in the webshop, but there are still other rub-ons available.

I used the stamp set 'Send Me'. It's available at Sweet 'n Sassy Stamps (USA) or you can order it with me (Europe, or anywhere else ;)). Send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

Blessings, Lucinde

SNS 17 028 SendMe

Print    Email