januari live download

Genesis 35:3

genesis 35 3 lucilight

Het lukt me niet om alle dagen mee te doen met de #30daysofbiblelettering challenge, maar vandaag heb ik weer een tekstje gemaakt :).

I can't letter everyday for the #30daysofbiblelettering challenge, but I made another one for today :). 

Print    Email

Alles op Zijn tijd - #allesheeftzijntijd

Alles heeft zijn tijd… Een tekst die zo simpel klinkt maar vaak zo lastig toe te passen. Ik hou graag het overzicht. Op school moesten we vaak een 5-jarenplan (of zelfs 10 jaar) maken. Mijn eerste voornemen toen ik van school kwam was om dat nooit meer te doen. Maar tegelijkertijd zijn die plannen wel handig om het overzicht te houden en een doel te hebben. Alleen het probleem is dat bij mij 5 jaar later meestal blijkt dat zo’n 80% van het plan totaal niet gewerkt heeft. Nu moet ik toegeven dat veel van die dingen die je in zo’n plan zet eigenlijk ook niet echt in te plannen zijn. Vooral niet als je ze op de leeftijd van 16 jaar schrijft.

10 jaar geleden zag mijn plan er ongeveer zo uit:
Ik zou een leuke freelance job hebben (ergens tussen vormgeving en techniek), getrouwd met een leuke man en tussen de 1-3 kinderen (tenzij ik een man zou vinden die daar andere plannen voor had) en een stuk of twee katten in een leuk huisje in een dorp. Bij het punt van de kinderen heb ik wel altijd een slag om de arm gehouden want ik ken teveel mensen waarbij ‘kinderen’ (van jezelf) sowieso niet vanzelfsprekend is. Maar dan bleef op zijn minst de man over. Dat moest toch haalbaar zijn.

10 jaar later bleek die man al niet echt haalbaar, dus de kinderen zijn helemaal nog niet in beeld. Nog niet eens het idee of er überhaupt de mogelijkheid is om ooit kinderen te krijgen. Zolang die man buiten beeld blijft in ieder geval niet haha. Het leuke huisje in een dorp is er wel, maar omdat je daarbij ook een hypotheek te betalen hebt is een vast contract toch een stuk beter dan het werk als freelancer. Uiteindelijk werk ik dus voor een baas, heb ik wel een huis maar dan zonder man, kinderen en katten. Conclusie: zo’n 20% van het plan is gehaald.

En is dat een probleem? Voor een deel vind ik van wel. Tegelijk weet ik dat ik alles kan plannen wat ik wil.  Maar als de tegenstander in deze wereld mijn leven overhoop haalt of als God andere plannen heeft dan heeft mijn jarenplan niet zoveel zin. Moet je dan eigenlijk nog wel plannen maken? Dat blijft voor mij zelf een lastig punt. Aan de ene kant wil ik nog altijd roepen: ik maak nooit meer een plan! Maar tegelijkertijd geeft zo’n plan je wel een richting voor de toekomst. Het is niet de bedoeling dat we stuurloos rond blijven drijven. Misschien ligt het antwoord wel in die overbekende tekst uit Spreuken 3:6 “Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken”. Met andere woorden plan er op los maar leg het vervolgens in Zijn handen.

Alles heeft zijn tijd. Alles op Zijn tijd.

Everything has it’s time… A message that sounds really simple but is so hard to apply. I like to keep an overview of everything. In school we had to make a planning for the next 5-10 years of our lives. My first intention when I got out of school was that I never wanted to make a plan like that again. But at the same time… it’s good to have a vision and something to work for. But my problem is that when I look at it 5 years later, 80% of my planning failed. I have to admit that most of the plans that you add in such a planning are not something that you can plan. Especially when you’re just 16 years old.

But ten years ago my planning looked a bit like this:
I would have a nice freelance job (somewhere between design and web development), I would be married and have somewhere between 1-3 kids (unless my husband would have other ideas), two cats and I would live in a nice home in a small village. For the children I would always hesitate a little bit because I know too many people where ‘getting children’ isn’t something that just happens naturally. But at least there would be a man, that would be achievable, right?

10 years later I know that that wasn’t really achievable, so there are no children too. I don’t even know if that would be an option. At least not as long as there’s no husband haha. I do have my own home in a little village but in the Netherlands that also means that, when you’re alone, you’re better of with a job for a boss than working as a freelancer. Unless you’re a freelancer that has lots and lots of work and never some downtime for your income ;). So, I do have a home but without a husband, children and cats. About 20% of my plan succeeded.

And is that a problem? Partly I feel like I failed. At the same time I know that I can plan everything I want, but if the opponent in this world messes with your life or if God has other plans, all these plans won’t really work out. Do I have to make any plans? Well, that’s not easy to say for me. Part of me wants to say: no, it just doesn’t work. But on the other hand: we do need to have a plan for the future instead of just floating around in this world without any perspectives. Maybe we can find the answer in the wel known part of Proverbs 3:6: ”Know him in all your ways and he straightens your paths.” With other words: make any plans you want, but put everything back in His hand for the ‘final planning’.

Everything has it’s time. Everything in His time.

alles heeft zijn tijd lucilight

Voor vandaag geen pagina in mijn bijbel (tja, ook iets met tijd... ;)) maar ik heb één van mijn foto's uit het archief gehaald en er mijn handlettering overheen geplaatst.

I don't have a page in my bible to share with you today (it has something to do with time too ;)), but I took an older photo I made and added my handlettering to make this image.

Print    Email

Colossians 1:16

colossians created in and through him handlettering by lucilight

Het lukt me niet om alle dagen mee te doen met de #30daysofbiblelettering challenge, maar vandaag heb ik weer een tekstje gemaakt :).

I can't letter everyday for the #30daysofbiblelettering challenge, but I made another one for today :). 

Print    Email

Alles heeft zijn tijd - A time for everything

De meeste vakanties zijn voorbij en iedereen probeert weer hard in zijn ritme te komen. De scholen zijn weer gestart, de kerken beginnen weer met een nieuw seizoen en het werk staat ook weer voor de deur. Een soort frisse start na wat rust. Na een drukke challenge tijd doen Sara en ik het weer wat rustiger aan en hebben we voor deze maand een thema gekozen ipv een nieuwe challenge. Hiermee hebben we geen dagelijkse of wekelijkse teksten en geen vast blogschema, maar wel een thema wat we met jullie willen overdenken. Dus ondanks dat we het wat rustiger aan doen komen er zeker nog wel blogs langs :). Nu vragen jullie je vast af wat het thema dan is… Eigenlijk heeft de titel van dit stukje het al verklapt en het is gelukkig kort samen te vatten: voor alles is een tijd (Prediker 3). Ook bij God hebben we af en toe periodes van dienen en periodes van rust. In welke periode zit jij? 

In the Netherlands, the holidays are over. Everyone is trying to get back in the rhythm of daily life. Schools started, the new season for church starts and work is waiting too. A fresh start after a period of slowing down. After a busy challenge time on the blogs, Sara and I are taking a step back this month. This doesn’t mean that we won’t blog, but we don’t have a weekly or daily schedule. We want to share a theme with you this month that we want to think about. You’re probably wondering what this theme will be. Well… the title of this blog already told you: there’s a time for everything (Ecclesiastes 3). That’s with our faith too, there’s a time to work for God and a time to take some rest in the arms of God. What do you want to do for God today?

allesheeftzijntijd web engels

 

Print    Email

Where was I?

wherewasi lucilight

Het verhaal van Job heeft me altijd geinteresseerd. Zijn hele leven komt op zijn kop te staan, maar hij blijft zijn geloof in God houden. Zijn vrienden komen één voor één vertellen wat hij anders zou moeten doen of waar hij de fout in ging, ze dachten allemaal te weten hoe het zat. Maar dan gaat God spreken... We denken misschien dat we tegenwoordig alles weten, dat we alles wat we willen kunnen verdienen. Maar in vergelijking met God zijn we zo klein. Hij heeft de aarde geschapen, het heelal, elke boom, elk diertje en zelfs jou. We denken dat we veel weten maar... waar was ik toen de aarde werd gemaakt? God heeft het laatste woord. Hij heeft de wereld immers zelf geschapen. Als ik het plan niet meer zie, betekent dat niet dat God geen plan heeft. Hij weet wat Hij doet.

I’ve always been interested in the story of Job. How his life gets turned upside down and he still keeps his faith. He got lectures from all of his friends, they thought that they knew what he had to do or what he did wrong. And then God starts speaking… We think we know everything, we think we can earn a lot in our lives but in comparison to God we are so, so small. He created the earth, the heavens, every tree, all the creatures and even you. I can think that I know a lot  but… where was I when the world was made? God has the last word. He created the entire world. When I don’t see the plan, that doesn’t mean there is no plan. God definitely knows what He’s doing.

wherewasi lucilight2

Ik heb de pagina weer voorbereid met clear gesso en de plaatjes/teksten gestempeld met zwarte inkt. Ik heb de tekst 'where was I when de world was made' (waar was ik toen de aarde werd gemaakt) geschreven en een stippellijntje om de wereldbol gemaakt met een zwarte pen. Ik heb daarna een masker geknipt voor de wereldbol en de blauwe achtergrond met Distress inkt aangebracht. Hiervoor had ik eigenlijk iets langer moeten wachten want mijn inkt was nog niet helemaal droog. Ik heb de plaatjes ingekleurd met kleurpotlood en wat rub-ons op de pagina gedaan om alles af te maken.

Voor deze pagina heb ik twee stempelsets gebruikt, Awesome Thoughts en Send Me:

I prepared my page with clear gesso and stamped my images with black ink. After that I wrote down the sentence 'where was I when the world was made' and added a dashed border around the world. I masked the earth and blended out some blue ink around the world. I didn't wait long enough so the words smudged a little bit... I colored the images with colored pencils and added some rub ons to finish the page.

I used two stamp sets for this page, Awesome Thoughts and Send Me:

RR SNS 16 023AwesomeThoughts 74721.1464214898.1280.1280 SNS 17 028SendMe 65537.1499203027.1280.1280

Beide stempelsets zijn op bestelling verkrijgbaar. Met de huidige wisselkoers kost Awesome Thoughts €18,50 en Send me €24,50. Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt. We hebben ook diverse stempels op voorraad. Kijk eens in onze webshop om te zien welke er zijn :)

Voor deze pagina heb ik ook nog wat rub-ons gebruikt uit de set 'On Trend'. De rub-ons zijn deze maand nog in de aanbieding dus vergeet zeker niet om daar ook even te kijken!

These stamps are available at Sweet 'n Sassy Stamps (USA) or you can order them with me (Europe/The Netherlands). You can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. when you're interested. We have a lot of other stamps in stock in our webshop, so don't forget to take a look :).

I used a couple of rub ons too, these are from the set 'On Trend'. The rub ons are on sale this month so don't forget to take a look at the rub ons too!

MMOT1012 500x500

Print    Email