#31 - Chera - Woordvrouw

31 chera lang

Vandaag is het alweer de laatste dag van de challenge... wat gaat het dan ineens weer hard! Sara sluit deze challenge af met Chera. Op zoek naar Gods nabijheid.

Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de challenge en dat we jullie weer wat nieuwe inzichten hebben kunnen geven. Ik heb me in ieder geval weer verbaasd over alle prachtige creaties die jullie gemaakt hebben. Echt mooi om te zien! Blijf onze blogs volgen voor meer bijbel journaling projecten en wie weet welke challenges er nog volgen :)

Today it's the last day for the challenge... time flies! Sara tells us about Chera today. Searching to be close to God.

I hope you all enjoyed the challenge and that we could tell you something new. I'm amazed by all the beautiful creations you made! It's beautiful to see it. Keep following our blogs for more bible journaling projects and who knows what challenges will follow :)

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#30 - Hapto - Dichtbij Jezus

30 hapto lang

30 hapto lucilight

Lezen: Lukas 8:43-48

De bloed vloeiende vrouw, een kort stukje in de bijbel maar er zijn complete boeken over haar geschreven. Wellicht ken je het lied ‘de zoom van zijn kleed’ van Esther Tims nog? Ik kan het online nergens terug vinden maar als ik aan de bloed vloeiende vrouw denk komt dit lied al snel bij me naar boven. Maar het is niet voor niets dat er zoveel over dit verhaal geschreven is. In die paar verzen zitten ook zoveel bijzonderheden dat het bijna moeilijk is om te kiezen wat ik er vandaag uit zal pikken om over te schrijven.

De vrouw had een enorm geloof in de kracht van Jezus. Als ze alleen de zoom van zijn kleren maar aan kon raken, dan wist ze dat ze genezen zou worden. Het was wel een riskante keuze van haar om dit te doen. Een vrouw die bloed verloor was onrein. Ze kon dus eigenlijk niet zomaar tussen die enorme mensenmenigte lopen die om Jezus heen was. Alles wat ze aanraakte moest ook als onrein worden beschouwd, ze moest zich afzonderen van de mensen. Maar de vrouw nam het risico. Haar geloof was zó groot dat ze zeker wist dat dit haar redding zou zijn. Dat ze nu dan eindelijk, na 12 jaar, weer onder de mensen zou mogen komen. Dat ze dan eindelijk niet meer onrein zou zijn en gezond.

De zoom van de kleding van de Israëlieten was versierd met kwasten als herinnering aan de geboden van God. De vrouw wilde alleen die kwasten aanraken om genezen te worden. Wellicht hoopte ze dat Jezus daar dan ook niets van zou merken. Die kwasten zaten niet direct tegen zijn lichaam aan dus de kans dat de vrouw zo in de menigte onopgemerkt kon blijven was groot. Maar Jezus merkte haar direct op. Hij wist meteen dat er kracht van Hem uit was gegaan. Ondanks dat er waarschijnlijk veel mensen tegen Hem aanstootten wist Hij dat dit anders was. De vrouw was bewust op zoek geweest naar genezing en had die ontvangen. En voor Jezus gaat zij niet op in de menigte; Jezus weet meteen wat er gaande is en spreekt haar aan. Wanneer ze haar verhaal vertelt oordeelt Hij niet; het enige wat Hij zegt is ‘wees gerust, uw geloof heeft u gered’.

Om over na te denken

 • Breng jij je problemen bewust bij God/Jezus?
 • Jezus ziet om naar de vrouw, ondanks dat ze Hem in een enorme menigte aanraakt valt ze Hem meteen op. Durf jij te zeggen dat Jezus ook naar jou persoonlijk omkijkt?

In de bijbel heeft 'Hapto' geen naam, we hebben deze naam gekozen omdat het is afgeleid van het Griekse 'haptein' wat aanraken betekend.

Read: Luke 8:43-48
Title says: Close to Jesus

The woman had been subject to bleeding for twelve years, it's a short part in the bible but there are complete books about her. And it's not weird that there are a lot of stories about her. Even in these couple of verses there is a lot to read. It's almost hard to pick a subject for the message today.

The woman had a lot of faith in the power of Jesus. If she could only touch Jesus, she knew she would be healed. It was a risky choice for her. She was impure/filthy (I don't know how this is best translated in English... but she wasn't allowed to be in this crowd with people). Everything she touched would be impure too. But she took the risk. Her faith was so big that she knew that this would be her rescue. That she could be around people again, after twelve long years. If she could only touch Jesus she would be healed. She wouldn't take up much of His time.

The hem of the clothes of the Jews was decorated with a sort of tassels to remind them of the commandments of God. She only wanted to touch these tassels. Maybe she thought Jesus wouldn't feel that. The tassels weren't really close to the body and Jesus was surrounded by a crowd of people. But Jesus noticed her immediately. He felt the power that left Him. Even though there were a lot of people that bumped in to Him, He knew this was different. The woman was searching for healing and she received it. And Jesus knows who she is. He feels her. And He asks her what she did. When she tells her story He doesn't judge her. He just tells her that she has been rescued by her faith.

Something to think about

 • Do you bring all your cares to Jesus/God?
 • Jesus notices the women, even though they're in a large crowd. Do you think Jesus notices you and that He cares for you personally?

The woman in the bible doesn't have a name but we called her 'Hapto', it's from the Greek word 'haptein' that means touch.

30 hapto lucilight close

Over deze pagina

Waterverf is niet mijn favoriet in de bijbel. Ik werk er wel veel mee, maar dan vooral op aquarelpapier. En dan is het wel even wennen dat je in je bijbel niet zoveel water kunt gebruiken. Vandaag heb ik me er weer een keertje aan gewaagd. Ik heb het wel alleen bij de achtergrond gehouden ;). De tekening die ik heb gebruikt is ook te downloaden als printable. De lijnen zijn wat dikker dan jullie gewend zijn, maar dat komt omdat ik ze altijd overtrek door het onder mijn papier te leggen. En dan zijn die dikkere lijnen wat beter te zien.

Ik heb de pagina weer voorbewerkt met clear gesso. Hierna heb ik Hapto getekend en heb ik de achtergrond achter haar gekleur met waterverf. In de rechterbovenhoek had ik nog wat teveel water aan mijn penseel zitten. Hier heb ik voor de rest van de pagina beter op gelet. Ik heb wat rode 'bloedspetters' toegevoegd met de waterverf, dat werd wel iets dramatischer dan ik gepland had... Toen de achtergrond droog was heb ik Hapto gekleurd met kleurpotloden (Derwent Coloursoft).

Als je wilt zien hoe deze pagina is gemaakt; kijk dan het filmpje hieronder (ondertiteling in het Nederlands is te vinden onder het 'cc' knopje).

About this page

I'm not a fan of watercolors in my bible. I use them, but mostly on watercolor paper. So I'm used to using lots of water. But I gave it another try in my bible. This time only for the background. You can download the image I made as a printable. The lines are a bit thicker than you're used too, but that's because I trace the image underneath the page I'm working on. And the thicker lines are easier to see this way.

I prepared the page with clear gesso. I drew Hapto with a micron pen and colored the background with watercolors. I had a bit too much water on my brush at the top of the page so I tried to use less water on the rest of the page. I added a couple of 'blood splatters' on the page, they became a bit more dramatic than I thought... When the background was dry I colored the image with colored pencils (Derwent Coloursoft).

If you want to see how this page was made, check out the video below (it has Dutch and English subtitles):

Gebruikte materialen

Printable

Used materials

 • clear gesso
 • Watercolors (Gansai Tambi)
 • Micron pen
 • Derwent Coloursoft colored pencils
 • Odourless mineral spirits

Printable

  30 woordvrouw hapto printable

Zoals ik al aangaf hebben we vandaag weer een printable. Dit keer van mijn hand dus niet zo prachtig als de tekeningen van Sara. Download hem hier als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

As I told before I made the printable for today. It's not so beautiful as the drawings from Sara, but maybe you can use it too :). You can download it as a PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#29 - Sapphira - Woordvrouw

29 sapphira lang

Vandaag schrijft Sara over Saffira, ga snel naar haar blog om meer te lezen.

Sara writes about Sapphira today, hop over to her blog to read more.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#28 - Maria - (s)amen

28 mary lang

28 maria woordvrouw lucilight

Lezen Handelingen 12:12

Maria, de moeder van Johannes Markus. Wat weten we eigenlijk weinig van deze vrouw. We kunnen uit de tekst opmaken dat ze in ieder geval de ruimte had om veel mensen te laten samenkomen en ze had een dienstmeisje; waarschijnlijk was ze dus een welgestelde vrouw. Een goede basis voor de gemeente daar. Toen Petrus bevrijd werd uit de gevangenis ging hij meteen naar haar toe. Er was een groot gezelschap bij haar om te bidden. Waarvoor ze aan het bidden waren weten we niet. Voor Petrus? Voor de gemeente? Ze waren in ieder geval samengekomen. En blijkbaar schuilt er toch ook kracht in deze samenkomsten. Vaak heb ik gedacht dat naar de kerk gaan niet zo’n belangrijk gegeven was. Het gaat toch om je persoonlijke geloofsleven en jouw relatie met God? Binnen de kerken is vaak wat onenigheid en er is altijd wel iets waarover te zeuren valt. Dat kun je toch wel missen in je leven? Maar als we de Bijbel lezen zien we dat de samenkomsten toch echt wel een belangrijk deel van het geloof vormen. Je kunt elkaar bemoedigen, ondersteunen en onderwijzen. Er zal hier op aarde geen kerk te vinden zijn die perfect is. Dat is ook niet mogelijk. Het is altijd zoeken naar de gulden middenweg wanneer je met meerdere mensen samen wilt werken (of naar ‘het derde alternatief’ zoals sommigen het noemen). En... het hoeft natuurlijk ook niet letterlijk ‘een kerk’ te heten, misschien heb je buiten de kerkelijke gemeente om al veel christenen waarmee je kunt optrekken. Maar van Maria mogen we leren dat het belangrijk is om mensen om je heen te hebben die je kunnen ondersteunen in het geloof en waarmee je samen kunt (aan)bidden.

Om over na te denken

 • Ga je naar een kerk? Voel je je daar thuis?
 • Zijn er mensen in je omgeving die je geloof versterken?
 • Met wie kun jij samen bidden?

Read: Acts 12:12
Title says: Toget-there

Mary, the mother of John Markus. We don't know a lot about her. We can conclude from this message that she had enough space to gather some people together. And she had a maid. It looks like she was a wealthy women. A good base for the church there. When Peter was rescued from prison he immediately went to Mary's place. There was a gathering of people over there to pray. We don't know what they were praying about. Peter? The church? But they gathered together. And there's power in these gatherings. I used to think that going to church wasn't that important. It's about your personal faith with God, isn't it? And there's a lot to complain about in most churches. Well... I thought that was something you could go without. But when we read the bible we see that these church gatherings are really important. You meet people and you can talk about God and your faith. You can support each other in bad times. You can pray together for the stuff you care about. You can encourage and teach each other. There's no perfect church on earth... we will have to look for a middle ground. But... it's important to meet other christians. It doesn't have to be in a church, maybe you have a lot of christian friends. But when we read the story of Mary we can learn that it's important to have people around you that support you in your faith. And that you can get together to pray and worship.

Something to think about

 • Do you go to a church? Do you feel at home in your church?
 • Are there people around you to strengthen you in your faith?
 • Can you pray together with someone?

28 maria woordvrouw lucilight close

Over deze pagina

Ik heb de pagina eerst weer voorbewerkt met clear gesso. Wat materialen betreft is het niet echt nodig (bij deze zwarte inkt voor de stempel wel, maar er zijn ook inkten die niet doordrukken) maar ik doe het tegenwoordig bij elke pagina. Dan hoef ik niet na te denken over de materialen die ik gebruik en weet ik zeker dat het op de andere kant van de pagina ook goed gaat. Ik heb voor de achtergrond acrylverf gebruikt. Stiekem had ik eerst een hele andere tekst bij dit bijbelgedeelte die meer gericht was op het gebed, alleen toen ik eenmaal met de uitwerking van de tekst begon kwam er toch iets anders uit... Dat kan gebeuren, maar dan snappen jullie waarom ik op de pagina zelf nog veel meer gefocused ben op gebed ;). Ik vond de tekst 'where there is hope, there is faith, where there is faith there are miracles' wel mooi bij het stuk passen dus die heb ik gehandletterd onderaan de pagina. De tekst 'stop drop and pray' is een stempel van Sweet 'n Sassy stamps (op bestelling verkrijgbaar, stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt) die ik gestempeld heb met zwarte inkt. De papieren die-cuts die ertussen zitten heb ik opgeplakt met dubbelzijdig tape.

Gebruikte materialen

 • Clear Gesso
 • Acrylverf (Napelsgeel Rood, Azogeel Citroen en Geelgroen)
 • Die-cuts van Simple Stories uit de Faith Sn@p pack
 • Micron Pen
 • Stempel Stop Drop Pray van Sweet 'n Sassy stamps (op bestelling verkrijgbaar, stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt)

Printable

About this page

I prepared the page with clear gesso. It isn't necessary for these materials but I like to be sure ;) I made the background with acrylic paints. When I started this page I was thinking about another message to share (more focused on praying) so that's why this page is about praying. Sometimes things change when you start to write it out ;). I wrote down the message 'where there is hope, there is faith, where there is faith there are miracles' with a micron pen. I stamped the message 'stop drop and pray', it's a stamp from Sweet 'n Sassy stamps (you can order it at their website or you can order it with me, send me an e-mail if you're interested). I adhered the paper die-cuts with double sided tape.

Used materials

 • Clear Gesso
 • Acrylics (Naples Yellow Red, Azo Yellow Lemon en Yellowish green)
 • Die-cuts from Simple Stories Faith Sn@p pack
 • Micron Pen
 • stamp Stop Drop Pray from Sweet 'n Sassy stamps (available on order or at Sweet 'n Sassy stamps, send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested)

Printable

28 printable maria woordvrouw bloemen

Ook vandaag weer een mooie printable van de hand van Sara. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download hem hier als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Another beautiful printable made by Sara today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download it here as PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

 

Print  Email

#27 - Take a break - woordvrouw

27 break lang

Vandaag hebben we een dagje rust... Heb je iets gemist? Hieronder nog een lijstje van de vrouwen die deze week zijn langsgekomen.

We begonnen met een bonusblog over koningin Sheba.

 1. Rebekka - Aangewezen door God
 2. Naäma - Rechtvaardigheid
 3. Zipporah - Gewetensvragen
 4. Wasti - de vloek die een zegen bleek
 5. Giveaway!
 6. Een dagje rustig aan
 7. Jael - gewelddadige redding
 8. Dina - onrecht valt nooit goed te praten
 9. Asnat - Het buitenbeentje
 10. Maria van Magdala - Let Go(d)
 11. Kodrantes - alles geven
 12. Giveaway!
 13. Een dagje vrij
 14. Sarefat - Hoe diep zit jouw geloof?
 15. Métér - het geschenk van hoop
 16. Meelach - een gewaarschuwd mens...
 17. Claudia - neem het op voor Jezus
 18. Bitja - een dochter van God worden
 19. Giveaway!
 20. Een dagje vrij
 21. Milka - Durf te vragen
 22. Trapeza - ben jij tevreden met kruimels?
 23. Joanna - Trouw blijven
 24. Salome - Uit welke beker drink je?
 25. Gomer - Buitensporige genade
 26. Giveaway!
 27. Een dagje vrij

Vandaag ook weer een lied voor jullie. Met het lekkere weer van vandaag wilde ik wel iets vrolijks delen. De vrouwen die we tegenkomen maken veel mee, maar vaak wil God ze er ook weer mee helpen. Vandaar vandaag 'Look how He lifted me' van Elevation Worship. Even lekker meezingen (en dansen als je dat kan haha).

We're taking a break today... Did you miss something? Here's a little list of the women we blogged about this week.

We started with the bonusblog about Queen Sheba.

 1. Rebekah - Designated by God
 2. Naamah - Justice
 3. Sipporah - Soul searching
 4. Vashti - blessing in disguise
 5. Giveaway!
 6. Take a break
 7. Jael - Violent Rescue
 8. Dinah - Injustice can't be reversed
 9. Asenath - The misfit
 10. Mary Magdalene - Let Go(d)
 11. Kodrantes - Give it all
 12. Giveaway!
 13. Take a break
 14. Zarephath - How rooted is your faith?
 15. Métér - the gift of hope
 16. Meelach - forewarned is fore armed
 17. Claudia - Speak up for Jesus
 18. Bithiah - becoming a daughter of God
 19. Giveaway!
 20. Take a break
 21. Milka - Dare to ask
 22. Trapeza - satisfied with crumbs?
 23. Joanna - stay faithful
 24. Salome - drinking His cup
 25. Gomer - overwhelming mercy
 26. Giveaway!
 27. Take a break

And of course; another song for you today. It's a beautiful day in the Netherlands so I wanted to share a happy song. The women we share go through a lot, but God wants to help with (and through) everything. So I chose 'Look how He Lifted me' from Elevation Worship. Just sing with hem (and dance if you can ;))

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email