#BJbibleproject - Januari

Heb jij al iets gehoord van het #BJbibleproject? Sara schreef er een tijdje geleden al een blog over. En nu is het dan bijna zover... in januari gaan we starten!

We gaan in de eerste 6 maanden van het komende jaar 6 kernwoorden uit de 'sjema' verwerken. In plaats van een snelle challenge zoals de Woordvrouw van 2017 of 2018 nemen we nu juist de tijd om goed na te denken over de woorden van de sjema en alles goed tot ons door te laten dringen. We mogen als basis de filmpjes van 'the bible project' gebruiken en die geven elke maand al extra uitleg voor de woorden zelf. Hiernaast zullen we ook onze eigen overdenkingen en creatieve verwerkingen plaatsen.

Bij het #bjbibleproject hebben we ook elke maand een leuk craftpakketje samengesteld voor jullie! Elke maand hebben we een aantal leuke producten uitgezocht die je kunt gebruiken in je bijbel journal. Hiermee willen we je meteen wat inspiratie geven om mee aan de slag te gaan deze maand (en de meeste producten kun je ook nog veel vaker gebruiken). Je hoeft de producten natuurlijk niet te hebben om mee te doen met de challenge. Maak gerust een verwerking met je eigen materialen, maar mocht je op zoek zijn naar nieuwe spulletjes dan zijn de pakketjes ideaal. En we maken ook elke maand onze eigen paper pieces die passen bij het thema van de maand! En deze maand starten we dus met de woorden die we gaan behandelen de komende maanden en met de tabs voor elke maand. Daarnaast ook nog een aantal woorden die gewoon heel goed passen bij het thema van januari.

Have you heard from the #BJbibleproject? Sara wrote about it earlier. And... it's almost time to start!

In the first six months of 2019 we're going to think about the 'shema'. Instead of an intenst challenge like 31daysofbiblicalwoman in 2017 and 2018 we choose to take a step back in 2019 and take the time to focus on the words from the shema. We can use the movies that 'the bible project' made and we will write our own blogs each month. With some extra creative stuff of course (bible journaling or faith journaling in our journals).

We made a bible journaling set for each month in the #bjbibleproject too. We searched for some fun products you can use in your bible journal to give you inspiration for this month (and the months to follow, most items will be useful for a couple of pages). You don't have to use these projects to join us in the challenge, but if you would like some new materials; the sets are perfect! We added our own paper pieces to the sets too, so you will get something that's made especially for this challenge! This month we Sara made beautiful drawings of all the words we're going to talk about these months and I made 6 tabs. We also added some words that fit the theme for January perfectly.

bjbibleproject januari lucilight overview

Deze maand zit in het pakket:

  • Paper Pieces by Sara Lindenhols & Lucilight. Deze paper pieces zijn speciaal gemaakt voor dit project. Je ontvangt mooie tekeningen van Sara met daarop de woorden die we dit half jaar gaan behandelen. Ook krijg je van elk woord een tab om in je bijbel te plakken. De tabs sluiten mooi bij elkaar aan en zo zijn je pagina's weer makkelijk terug te vinden. Daarnaast ontvangt je deze maand een aantal woorden die goed bij de overdenking passen.
  • Acrylverf. Deze handige kleine tubes acrylverf zijn ideaal voor het bijbeljournalen. Ondanks de kleinere afmeting gaan ze erg lang mee en je hoeft je pagina's niet voor te bewerken om ze te gebruiken. Je ontvangt de kleuren: Primair Magenta, Grijsblauw en Pruissisch Blauw.
  • Chipboard Alphabet 'Imagine That' van Echo Park. Een mooie kleurrijke set met chipboard letterstickers. Het hele alfabet, de cijfers en een aantal leestekens kun je vinden in deze set. De stickers zijn wat dikker, maar ook erg mooi om te gebruiken in je bijbel.

De totale waarde van dit pakket is €13,35, maar als pakketje kost het €12,00. Je vindt het pakketje hier in de webshop.

Speciaal voor onze bloglezers hebben we nog een code om €2,00 extra korting te krijgen op het pakket: BJBP-JAN
Gebruik deze in de winkelwagen om het pakketje voor maar €10,00 te krijgen. Deze kortingscode is geldig t/m 15 januari 2019.

Sara zal zaterdag 5 januari het eerste blog plaatsen over de challenge!

In this months set you'll find:

  • Paper Pieces by Sara Lindenhols & Lucilight. We made these paper pieces especially for this project. You'll get beautiful drawings from Sara with the words for each month and a tab for each month. And you'll get a couple of words that are matching the verse for this month.
  • Acyrlic paints. Nice small paint tubes, perfect for bible journaling. Even though the tubes are small, they will last you a long time. You will get the colors: Primary Magenta, Greyish Blue, Prussian Blue.
  • Chipboard Alphabet 'Imagine That' from Echo Park. Colorful alpha stickers with the entire alphabet, numbers and punctuation marks. The stickers are a bit thicker than regular stickers, but still beautiful in your bible.

This set would normally be €13,35, but if you buy it as a set it's €12,00. You can find this months set in the webshop.

And especially for our blog readers we have a special discount! If you add the code: BJBP-JAN to your order you will get a €2,00 discount.
This code is available until January 15th in 2019.

Sara will start with the first blog of the challenge January 5th.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

Peace & Justice - Advent

advent lucilight totaal

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï - dat staat in mijn bijbel boven dit stuk. Vrede en gerechtigheid, een mooi vooruitzicht. Al zijn de woorden tegelijk ook niet zacht en allemaal even lieflijk. De gerechtigheid houdt ook een oordeel in. Maar gelukkig is het  oordeel wel rechtvaardig. Alhoewel, gelukkig, in sommige gevallen zou ik daar zelf ook niet helemaal gelukkig mee zijn denk ik. Want hoe 'heilig' ben ik zelf eigenlijk? En wat zou dan het oordeel zijn?

Peace and justice through the descendant of Jesse - that's the message above this part in my bible. Peace and justice, a beautiful prospect. Even though the part is not as sweet as it sounds. Justice also includes judgement. But it's a just judgement. I don't know if I would be happy with that in every way... how 'holy' am I? And what would be my judgement?

advent lucilight peace close

In de Adventstijd denken we aan Jezus komst. Zijn eerste komst op aarde om voor onze zonden te sterven en de tweede komst die nog komen gaat. Die twee dingen houden heel wat meer in dan iemand die even op bezoek komt. Jezus gaf zijn leven voor ons en wilde sterven voor onze zonden. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik gelukkig kan zijn met het rechtvaardige oordeel. Want ondanks alles wat ik fout doe mag ik weten dat Jezus voor mij het oordeel heeft gedragen. Dat is een vreemd besef. Want waarom zou iemand dat voor je doen? Zoveel liefde, ik denk dat dat menselijk gezien ook niet te begrijpen zal zijn. Maar gelukkig is die liefde er wel.

Door die liefde mogen we uitkijken naar de vrede die Jezus zal brengen met zijn tweede komst op deze aarde. Die vrede is, net zoals die liefde, eigenlijk iets wat wij ons amper voor kunnen stellen. Zelfs in onze eigen kerk, buurt of familie is vaak wel onenigheid. En dat zijn dan nog maar 'kleine' groepen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen samen kunnen leven in vrede, zonder jaloersheid, egoïstisch gedrag of ronduit haat voor anderen.  Maar Jezus zal weer vrede op aarde brengen. Zo'n vrede dat zelfs een kalf en een leeuw samen in de wei kunnen staan, dat de lammetjes bij de wolven kunnen liggen. Zelfs de dieren merken de vrede en kennis van God.

In this time we think of Jesus coming. His first arrival on earth, to die for our sins, and the second one, the coming that still has to come. Those two things involve a lot more than someone that just brings us a visit. Jesus gave his life for us and wanted to die for our sins. That is actually the only reason that I can be happy with the righteous judgement. Despite everything I do wrong, I may know that Jesus took my judgement upon him. It's a weird thought. Why would someone do that for you? A love that's so big, I don't think we can ever understand that as human beings. But, fortunately, there's a love like that.

Because of that love we may look forward to the peace that Jesus will bring with his second coming on this earth. That peace, just like the love, is something we can hardly imagine. We often have disagreements, even in our own church, neighborhood or family. And that are only small groups of people. You can hardly imagine that people will live together in peace, without jealousy, selfish behavior or hatred for each other. Jesus will bring peace to this earth again. Even a calf and a lion can stand together in the pasture, the lamb can lie with the wolves. Even the animals will notice the peace and knowledge of God.

advent lucilight spirit close

'Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.'

De geest van de Heer zal rusten op Jezus als hij terugkomt. Een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en ontzag voor de Heer. Het is voor ons niet te bevatten, maar door de bijbel heen mogen we wat van Gods wijsheid zien. Hem telkens iets beter leren kennen. En dan nog zullen we niet weten hoe Zijn weg zal zijn en wat Zijn tijd is. Maar we mogen wel samen uitkijken naar die dag dat Jezus terugkomt. De tijd dat er vrede zal zijn en gerechtigheid voor iedereen.

"No one does evil on my holy mountain. For knowledge of the Lord fills the earth as the waters covers the bottom of the sea."

The spirit of the Lord will rest upon Jesus when he returns. A spirit of wisdom and insight, of strength and sensibility, of knowledge and awe of the Lord. It is incomprehensible for us, but through the bible we can get a glimpse of the wisdom of God. Getting to know Him a little better each time. And then we will not know how His way will be and what His time is. But we can look forward to the day when Jesus comes back. The time that there will be peace and justice for everyone.


Tutorial Video

Materials

  micron 6 230x230   micron fineliners pennen lucilight 500x500   bliss bits SS10021 230x230
  amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentgroen donk 230x230 amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentrood viole 230x230  amsterdam acrylverf 20 ml tube turkooisblauw 17045 230x230 

Print    Email

Serve Him

Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijg vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Spreuken 23:5

Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Proverbs 23:5

servehim lucilight

Waar leg je de prioriteit in je leven? Een vraag die eigenlijk nog best moeilijk te beantwoorden is. Want ondanks dat je prioriteit misschien niet bij je werk ligt, vaak neemt het toch wel een heel belangrijke plek in in het leven. Wellicht heb je het geluk dat je niet hoeft te werken, dan is het misschien wat minder belangrijk voor je. Maar dat maakt de positie van je man/vrouw in zijn/haar werk misschien wel belangrijker. En waar leg je dan de nadruk op in het leven? Hoe de rest van de wereld het perfecte beeld ziet of vind je je eigen weg en mogelijkheden?

Ze zeggen weleens dat je je geld in ervaringen moet steken en niet in spullen, want ervaringen leveren veel meer (psychische) rijkdom op als spullen. Ik denk overigens dat dat waar is, maar dan heb je wel weer het geld nodig om dat te kunnen betalen. Al hoeven ervaringen overigens niet duur te zijn. Een wandeling in de natuur kan je al veel goed doen. Maar ook het streven naar al die ervaringen kan je weghouden van God. Want hoeveel dingen staan er nog op de bucket list? Wat moet er allemaal nog gebeuren om gelukkig te zijn?

Met alles wat we hier in het leven doen draait het eigenlijk maar om één ding: het dienen van God. En op welke manier? Dat is aan jou zelf om uit te zoeken, want bij iedereen zal weer iets anders passen.

What is your priority in life? A question that can be hard to answer sometimes. Even though your work might not be your priority, it consumes a big part of your life. Or maybe you have the luck that you don't have to work, so the work part is a bit less important for you. But maybe the work of your husband/wife would be extra important than. What do you emphasize in life? What everyone sees as perfect or do you find your own way and seek other possibilities?

They say it's better to buy experiences instead of stuff. Experiences give your more (psychological) richness than all the things you can buy. I think that's true by the way. But you'll need the money for these experiences too. But they don't have to be expensive. A walk in nature can be very good for your soul. But all these experiences can keep you away from God too. How many things are there still on your bucket list? What do you need to do next to be happy?

With everything we have in life there's only one thing that really counts: serving God. And in which way? That's something you have to find out yourself, that can be different for everyone.

servehim lucilight 2

Over deze pagina

Ik heb de pagina weer bewerkt met clear gesso voor ik begon. Hierna heb ik de veren gestempeld en deze gemaskeerd met een papiertje zodat de achtergrond niet door de veren heen zou komen. Daarna heb ik de achtergrond gemaakt met Distress inkt en een mini blender. Ik heb diverse lagen rood, geel en blauw over elkaar heen aangebracht. De rode kleur is zelfs met de clear gesso wel een beetje riskant op de dunne bijbelpagina's want dan drukt hij alsnog snel door. Op de achterkant van deze pagina zit nu dan ook een beetje een rood/gele gloed, maar niet zo erg dat er niet overheen te werken is. Ik heb na het kleuren van de achtergrond de veertjes gekleurd (ook met distress inkt) en de teksten gestempeld. Omdat de tekst 'serve' eigenlijk wat te lang werd heb ik hem op vellum gestempeld zodat hij over het veertje kon komen. Dit stukje vellum heb ik vastgeplakt met washi tape.

About this page

I prepared the page with clear gesso before I started. After that I stamped the feathers and added a mask on top of them so I could add some color to the background. I used Distress Inks for the background and added several layers of yellow, blue and red. The red is a bit risky on these thin bible pages, but it worked out well enough. On the backside of the page you have a bit of a yellow/red tint, but I can easily work over it and it will 'disappear'. I colored the feathers with Distress inks and stamped the message. I added the word 'serve' on a vellum banner so it could be on top of the feather. I adhered the vellum with some washi tape.

KS SNS 16 009HisWings

De stempelset die ik gebruikt heb is op bestelling te verkrijgen. Hij heet 'His Wings', stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I used the stamp set 'His Wings' from Sweet 'n Sassy stamps. You can order it at Sweet 'n Sassy Stamps (USA) or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(Europe)

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email