Born of God - #cimart week 14

Voor deze tekst was het misschien makkelijker geweest als we alleen naar 1 Johannes 5:1 hadden gekeken. Iedereen die in Jezus gelooft is geboren uit Christus. Mooi om te horen toch. En met alle teksten van afgelopen weken waren we dan ook snel klaar geweest met het blog. We zijn geliefde kinderen van God. En daar moeten we ons ook zeker aan vast houden en dat zijn dingen waar we ons regelmatig aan moeten herinneren. Maar als we in dit hoofdstuk verder lezen zien we dat dat niet het enige is waar het om draait. God is onze vader en wij moeten ons dan ook wel gedragen als Zijn kinderen. Als je de zinnetjes uit de tekst van vandaag even vluchtig leest is het wel meteen een hele zware tekst. Iemand die uit God geboren is zondigt niet meer. Oei… kan ik dat van mezelf zeggen? Ik zou willen dat het de waarheid was. Dat ik, sinds ik in God geloof, meteen gestopt ben met zondigen. Maar jammer genoeg blijven er nog steeds dingen tussendoor sluipen. Het is niet zo dat je bewust wílt zondigen. Alleen een leven zonder zonden? Dat is nog best lastig.

It would’ve been easier to use 1 John 5:1 for this week. Everyone that believes in Christ is born out of Christ. That’s a great thing to hear, isn’t it? And with all the messages from the last weeks we would’ve been ready with this blog soon. We’re beloved children of God. And that’s a thing we have to hold on to for sure. But when we read further in this chapter we can see that this is not the only thing that we have to talk about. God is our Father, but that also means that we have to behave like His children. When you read the message of today you could think that it’s a hard message to understand. When you’re born out of Christ you don’t sin anymore. Oh… is that something I can say about myself? I wish it would be true. I wish that I hadn’t done any sin after I became a christian. But if I’m honest, there are still sins in my life. It’s not that you wánt to sin, but to have a life without sin? That’s pretty hard.

lucilight geborenuitgod

Wanneer we nog iets verder lezen zien we dat Jezus ons beschermt, zodat het kwade geen vat op ons heeft. Kijk, dat maakt het al iets beter. Al roept het dan ook weer de vraag op of ik wel genoeg achter de bescherming van Jezus schuil. Want zoals ik al zei, mijn leven is nog niet compleet vrij van zonden. Maar misschien is het vrij van zonden zijn wel iets anders als dat het kwade geen vat op je heeft. Wij zondigen nog wel, maar het hoeft ons leven niet meer te beheersen. In Romeinen 6:7 staat heel mooi dat we als kind van God "rechtens vrij van zonde zijn". Er staat dus niet dat we niet meer zondigen maar wel dat we door Gods gerechtigheid er van zijn vrijgesproken. We mogen steeds weer terugkomen bij God, schuilend achter het bloed van Jezus, en onze zonden bij Hem neerleggen. Hij zal ons dan, als Zijn kinderen, steeds weer willen vergeven. En ons willen helpen om de volgende keer beter opgewassen te zijn tegen het kwaad. Want door de komst van Jezus hebben we ook veel meer inzicht gekregen, we mogen God van dichtbij kennen door Jezus.

Als laatste stukje voor #christinmeart wil ik jullie dat toch weer even mee geven. Blijf dicht bij God. Weet dat je nooit te ver bent afgedwaald om weer bij Hem terug te mogen komen. En ook wanneer je helemaal niet het idee hebt te dwalen, blijf dicht bij Hem. Blijf lezen in de bijbel, blijf bidden en zoek je tijd met God. Hij is onze stabiele factor. Hij wil er altijd voor ons zijn. Dus laten wij Hem dan ook blijven zoeken.

When we read the rest of this verse we can see that Jesus will protect us against sin, so that evil can’t grab us. Well, that sounds better. But it also makes me question myself. Do I hide behind Jesus enough? Do I use the protection he gives me? Like I already said, my life isn’t without sin, but would it be without sin if I was closer to Jesus? But the message also says that evil doesn’t control us. And maybe that’s the difference. Romans 6:6-7 says that we're 'no longer slaves from sin'. We can always come back to God, hiding behind the blood of Jesus that saved us. He will accept us as His children, over and over again. He wants to help us to grow and to be less vulnerable for sin. Through Jesus we can learn what’s good and what’s not. Through Jesus we can see God.

That’s what I want to say to you in this last blog for #christinmeart. Stay close to God. Know that you’ve never wandered to far to return to Him. And even when you don’t have the feeling that you’re wandering off, stay close to Him. Keep reading the bible, keep praying and make time for God. He wants to be there for us. So don’t stop looking for Him. 

lucilight geborenuitgod2

Deze pagina heb ik weer voorbewerkt met clear gesso waarna ik met acrylverf een achtergrond op heb gezet. De bloemen zijn rubons en de jasjes en tekst zijn gestempeld (Mini Grunge Alpha (€9,50) en Child of the King (€18,50), beide op bestelling verkrijgbaar. Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt).

I prepared my page with clear gesso and made a background with acrylic paint. I used rubons for the flowers and stamps for the coats and the message (it says 'born of God'). I used Mini Grunge Alpha (€9,50) and Child of the King (€18,50), they're available on order with me (Europe) or at Sweet 'n Sassy Stamps (USA), you can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

SNS 17 017ChildoftheKing 42883.1496363382.350.350 SNS 17 021MiniGrungeTypeAlpha 94841.1496363675.1280.1280

Print    Email