Holy - #christinmeart

Efeze 1:1, 1 Korinthe 1:2, Filippenzen 1:1

De mensen in de gemeentes in het nieuwe testament worden aangesproken als ‘heiligen’. Maar wat is een heilige eigenlijk? Want als je aan het katholieke begrip van een heilige denkt krijg je een heel ander idee dan wanneer je aan de uitspraak ‘heilig boontje’ of ‘heilige huisjes’ denkt. Deze drie dingen worden hier in ieder geval niet mee bedoeld ;).

Eph. 1:1, 1 Kor. 1:2, Phil. 1:1

The people in the new testament are called ‘Holy’. But what does this say? In Dutch there are a lot of sayings that involve the word holy, but these are not the things that are meant by this message.

holy lucilight 1

Voor de heiligen waar we het vandaag over hebben wil ik even terug grijpen naar een stuk tekst uit Hebreeën. In Hebreeën 10 staat geschreven dat wij op de grond van de wil van Jezus en door het offer van Jezus voor eens en voor altijd geheiligd zijn. Wanneer wij geheiligd zijn door Jezus houdt dit in dat wij geen offers meer hoeven te brengen om ons schoon te maken van onze zonden. Jezus heeft ons voor altijd schoon gemaakt. De Joden brachten verschillende offers om weer als ‘gereinigd’ voor God te staan. Maar deze offers moesten telkens weer opnieuw gebracht worden. Wanneer je terug naar huis ging en weer een zonde beging moest je hier later weer een offer voor gaan brengen. Wij kunnen onszelf op deze manier nooit volmaakt reinigen. Telkens opnieuw moet het offer gebracht worden omdat onze offers niet perfect (en niet heilig) zijn. Jezus daarentegen was het perfecte offer. Hij zelf had geen zonde begaan, maar hij wilde voor onze zonden sterven. Hierdoor mogen wij gereinigd en geheiligd zijn. Wij kunnen onszelf dus niet heilig noemen omdat wij zo heilig zijn, maar omdat Jezus heilig is. En daardoor mogen wij, als wij in hem geloven, ook tot de heiligen gerekend worden.

Zelf vind ik het altijd lastig om het hierbij te laten. Want als ik dan een heilige ben, dan wil ik ook wel graag zo leven. In de uitspraak van het ‘heilige boontje’ heeft het eigenlijk een negatieve betekenis gekregen. Pff, wat ben jij braaf zeg, spring eens uit de band. Maar een heilig leven hoeft niet gelijk te staan aan een saai leven. Gelukkig kunnen we dan ook nog altijd heel veel dingen doen. En jammer genoeg houdt het ook niet in dat we nooit een fout zullen maken. Maar we kunnen er wel naar streven om een leven te leiden waarin we God zoveel mogelijk eer geven. Waarin we streven naar heiligheid. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het respect hebben voor andere mensen, niet pesten, niet roddelen over anderen etc.

Onze heiligheid heeft dus te maken met onze relatie met God en niet zozeer met onze eigen prestaties. We mogen zuiver voor Hem staan omdat Hij ons schoon heeft willen maken van alle zonden die we gedaan hebben. Omdat we geloven dat Jezus voor ons wilde sterven mogen we door Hem ook heilig zijn.

Om over na te denken

  • Geloof jij dat Jezus ook voor jou gestorven is? Dat je heilig mag zijn door Hem?
  • Wat zou jij kunnen doen om die heiligheid ook verder in je leven uit te kunnen dragen?

I want to go back to Hebrews 10 to see what I think about when I’m talking about ‘holy’ today. In Hebrews 10 it’s written that we are holy because of the sacrifice Jesus made. When we are holy by the sacrifice of Jesus this means that we don’t have to bring our own sacrifices anymore. He cleansed us from our sin once and for all. The Jews had to bring their sacrifices again and again, that way they were able to come to God with a cleansed spirit. But when you would return home and sin again you had to bring another offering. We are never able to clean ourself completely by bringing sacrifices. Our offerings aren’t perfect (and holy). Jesus was the perfect sacrifice. He didn’t sin, but He wanted to die for our sins. This way we can by cleansed and holy. And that way, when we believe in Him, we can be holy too.

For me it’s hard to just leave it this way. If I’m holy, I want to act like I’m holy too. Luckily for us, a holy life doesn’t have to be boring (in Dutch ‘acting holy’ often refers to being boring). But it doesn’t mean that we won’t make any mistakes again (sadly enough ;)). But we can strive to make our lives better, more holy. A life where we can give honor to God. Where we try to be holy. Where we respect the elderly, don’t bully others, don’t gossip etc.

Our holiness has to do with our relationship with God and not with our own performances. We can be cleansed and holy for God because He wanted to cleanse us. Because we believe that Jesus died for us, we can stand with a cleansed spirit before Him.

Something to think about

  • Do you believe that Jesus died for you too? That you can be Holy through Him?
  • What can you do to show that holiness in your life?

holy lucilight 2close

Work in Progress

Voor deze pagina heb ik een korte video gemaakt waarin ik laat zien hoe ik te werk ben gegaan. (klik op het knopje 'cc' om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten)

I made a short video to show you how I made this page.

Ik heb eerste de pagina weer voorbewerkt met clear gesso (een video daarvan kun je hier bekijken). Daarna ben ik gaan stempelen en heb ik de stempels ingekleurd met watercolor markers. De overige accenten heb ik aangebracht met rub-ons en goudkleurige waterverf.

Wat heb ik gebruikt:

De stempelsets zijn op bestelling verkrijgbaar (met de huidige wisselkoers Scribble Flowers €24,25 - Outline Alpha €19,00). Als je interesse hebt kun je een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sturen. Ik laat voor bestelling altijd nog weten wat de kosten zijn.

De rub-ons hebben de rest van deze maand 25% korting!

Als je meedoet met de challenge, vergeet dan niet de hashtag #christinmeart te gebruiken zodat we allemaal mee kunnen genieten :).

I prepared my page with clear gesso (you can watch a video of that here). After that I stamped the leaves and the word holy and colored them with watercolor markers. I used rub-ons and watercolor paint for the other accents on the page.

What I used:

You can get these stamp sets on order at my store (Europe) or order them at Sweet ’n Sassy Stamps (USA). You can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you’re interested.

The rub-ons have a 25% discount until the end of this month!

Don't forget to tag your art with #christinmeart so we can all enjoy what you make :)

Print    Email