I am... a branch of the true vine and a friend of Christ - #Christinmeart

cimart week3 4 lucilight totaal christinmeart

In dit korte stukje tekst zit zoveel wijsheid dat het gewoon moeilijk is om het samen te vatten in een blog. Als je erover gaat vertellen heb je eerder de neiging om enorm uit te weiden over alle dingen die opvallen in dit stukje. De druiven, de ranken, het wegsnijden van delen die geen vrucht dragen en de uitleg dicht bij Jezus te blijven om wel vrucht te dragen. Je zou bijna eens bij iemand langs moeten gaan die zelf druiven verbouwd. Want voor het kweken van een goede druif zijn veel handelingen nodig. Maar daar zal ik vandaag verder niet op in gaan, als je het leuk vind kun je zelf natuurlijk altijd nog op zoek gaan naar meer achtergrondinformatie over de druif zelf.

Wat we vaak in dit stukje terug zien is dat we in Jezus moeten blijven. Dichtbij de kern van het geloof. Jezus heeft met ons de wijsheid van Zijn Vader willen delen. Voor ons is het vaak nog moeilijk te begrijpen hoe dit precies in elkaar zit. Maar door het delen van deze wijsheid heeft Hij ons wel onderdeel gemaakt van Zijn plan. Jezus wilde alles met ons delen wat Hij wist. Hiermee heeft Hij ons tot Zijn vrienden gemaakt. We hoeven niet op een afstandje af te wachten wat God wil dat wij doen. Want als we dichtbij Jezus leven en in Hem willen blijven dan mogen we zijn voorbeeld volgen. Elke dag weer. Blijven in Zijn liefde, Zijn vreugde. Bijzonder dat we op deze manier de geboden mogen houden. Uit liefde en vriendschap. En ondanks dat het onze taak is om dichtbij Jezus te blijven, heeft Hij ons altijd op het oog gehad. Hij heeft ons mensen uitgekozen om onderdeel te zijn van Zijn lichaam, onderdeel van de ware wijnstok. En als we zó dicht bij Jezus mogen zijn, dan mogen we ook alles met Hem delen. Als vrienden.

Om over na te denken

  • Hoe kun je dicht bij Jezus blijven?
  • Door de vruchten die wij dragen kunnen we God laten zien aan anderen. Hoe kun jij die vruchten zichtbaar maken in je leven zodat anderen door jou God kunnen leren kennen?

There’s a lot of wisdom in this part of John, it’s even hard to summarize it in a blog. When I start to talk about this part I tend to wander of in thoughts about growing grapes. The grapes, the branches, cutting away some of the branches to get more grapes… seeing how we have to stay close to Jesus to bear fruit… Well… that’s not what I’m going to talk about today, but if you want to know more about growing grapes, you should visit a grape farmer someday ;).  

We can read a couple of time that we have to stay close to Jesus in this chapter. Close to the core of our faith. Jesus wanted to share the wisdom he got from His father with us. It’s hard to contain these words for us, but by sharing the thoughts of His father, Jesus made us a part of the plan. He wanted to share everything he knew with us. That way He made us His friends instead of slaves. We don’t have to wait from a distance to find out what God wants us to do. If we stay close to Jesus we can follow His examples everyday. We can stay in His love, His joy. This way we can try to keep his commandments out of love and friendship. And while it’s our job to stay close to Jesus, He already made the choice for us before we chose Him. He chose us, as humans, to be a part of His body. To be a branch of the true vine. And if we can be this close to Jesus, we can share everything that’s on our hearts with Him. As true friends.

Something to think about

  • How can you stay close to Jesus?
  • By bearing fruit we can show God to the people around us. How can you give other people a glimpse of God?

cimart week3 4 lucilight

Work in Progress

Voor deze pagina heb ik de achtergrond gemaakt met 'te gekke krijtjes' (een soort waxkrijtjes) en reukloze terpentine. Ik heb een paarse en een lichtblauwe kleur gebruikt en die in elkaar over laten lopen. Ik heb eerst een schetsje gemaakt van de teksten op een gewoon A4tje en daarna heb ik die achter mijn pagina gelegd om over te trekken. Het was vrij lastig te zien maar het gaf toch een beetje een richtlijn om mijn idee uit te werken. Hierna heb ik de plaatjes gekleurd met potloden en de teksten met een witte gelpen. Ook op de druiven en het hartje heb ik wat witte accentjes aangebracht.

Vergeet niet even bij Sara langs te gaan om te kijken wat zij deze week heeft gemaakt! En als je zelf iets hebt gemaakt mag je het altijd delen met #christinmeart zodat we allemaal mee kunnen genieten :).

I used wax crayons and odorless mineral spirits to create the background for this page. I used a blue and purple color and blended them into each other. I made a sketch before I started this page so I knew what I wanted to make. I had the sketch behind my page but it was pretty hard to see so I couldn't really trace it. But it gave an idea where I wanted to write and draw. After that I colored the images with colored pencils and the words with a white pen. I added some white accents to the grapes and the heart too.

Don't forget to check Sara's blog to see what she made this week. And if you made something with these messages; feel free to share it with #christinmeart so we can all enjoy what you made :)

 

Print    Email