Gods People - #christinmeart

1 Petrus 2:9-10

Voor mij blijft het een bijzonder gegeven dat God naast Zijn volk Israël uiteindelijk Zijn reddingsplan uitgebreid heeft tot een plan voor de hele wereld. Dat is dan wel altijd het plan geweest, maar dat het nu echt mogelijk is om ook als ‘heiden’ tot God te komen door de dood van Jezus blijft bijzonder. De brief van Petrus is geschreven aan de eerste christenen, de eerste heidenen die ook bij Gods kinderen mochten horen. Als je toch aan het lezen bent zou ik ook zeker het eerste stuk van de brief meelezen. Want hoe kan het dat wij ineens tot Gods volk mogen horen? Als we het kort samen willen vatten is daar natuurlijk maar één antwoord op te geven: Jezus. Door Zijn dood mogen we nu ook bij Gods kinderen horen. Wij zijn, zoals de eerste twee verzen het zo mooi zeggen, door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden.

Dankzij Jezus’ offer mogen wij nu onderdeel zijn van Gods gezin. We zijn geen vreemdelingen meer, we hoeven ook niet in een hoekje achteraf te zitten wachten. We zijn opgenomen in Gods volk. Hij heeft ons uit de duisternis geroepen naar Zijn licht. Prachtig dat wij nu ‘zomaar’ een onderdeel van zijn volk mogen zijn. Dat Jezus voor ons de weg heeft vrijgemaakt. Dat wij nu een uitverkoren geslacht zijn, gekozen door God. Dat heeft even tijd nodig om goed door te dringen (bij mij althans).

Wat betekent het voor jou om een onderdeel van Gods volk/gezin te zijn?

1 Petrus 2:9-10

I think it’s really special that God made His plans for this world available for everyone. After Jesus died He doesn’t call just Israël His people, but if we want to we can be part of His people too. The letter Peter wrote was for the first believers in the world. The first people outside the Jewish people that were included in Gods family. When you’re reading this part I would recommend to read the first part of the letter too. This way you can learn a bit more about the way we were able to ‘enter’ the family of God. But if we want to keep it short; there’s only one answer to the question ‘Why are we a part of Gods people?’ and that’s Jesus. Because of His dead we’re able to be a part of Gods family. We are, like the first verses of 1 Peter say, chosen according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ.

Due to the offer of Jesus we are able to be a part of Gods family. We’re no strangers to God anymore. We don’t have to sit in a corner and we’re not left out of the party. We’re included in Gods family. He called us out of our darkness into His light. We’re a part of His people. We’re chosen by God.

What does it mean for you to be a part of Gods people?

1pet2 lucilight

Inspiratie

Toen ik begon met bijbel journalen wilde ik het echt simpel houden. Een pagina mocht toen maximaal een half uurtje werk kosten, omdat ik gewoon niet meer tijd had. En ik wist dat als ik echt uren aan een pagina zou gaan werken ik óf nergens anders meer aan toe kwam óf niet meer aan het journalen zou beginnen omdat het teveel tijd in beslag nam. Inmiddels heb ik echt wel pagina’s ertussen zitten die heel wat meer tijd hebben gekost (en als je het schrijven van de blogs meerekent dan kom je zeker ver boven die tijd uit ;)) maar ik blijf af en toe wat ‘kleinere, snelle’ pagina’s maken om de druk van de ketel te houden. Dit is zo’n snelle pagina. Een illustratie die heel makkelijk na te maken is (gewoon wat ovaaltjes bovenin en daaronder twee lijntjes die een lichaam symboliseren. Die lijntjes trek je later door om je tekst om een kader te creëren). Als je niet zo perfectionistisch bent als ik hoef je zelfs je pagina niet voor te bewerken haha. Ik heb het hier wel gedaan omdat ik nog genoeg ruimte heb om een keer wat anders te maken, dus dan kan ik op dat moment nog gewoon alle materialen gebruiken die ik wil. Ik heb de tekst geschreven met een zwarte fineliner en alles ingekleurd met Derwent Coloursoft potloden.

We zien ook graag wat jij gemaakt hebt! Mocht je je uitwerking van 1 van de 'Christus in mij' teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart

Inspiration

*the message on my page says: In the past you were not a people, but you’re now the people of God*

When I started bible journaling I wanted to keep my pages simple. I wanted to spent around 30 minutes on a page, I didn’t have any more time than that. So I had to make the choice to keep it simple. These days I do have pages that I spent more time on, but there are still days that I make a ‘quick page’. This is one of those pages. The illustration I made is pretty simple. Just draw a couple of ovals and two lines beneath them to make ‘people’. Than write your message and extend the outer lines to make a frame around your message. I prepared this page with clear gesso but that wouldn’t be necessary because I only used a black fineliner and some colored pencils, but there’s plenty of room on this page so I don’t know what I’ll be using on that part yet ;).

We love to see what you made! If you made a page with one of the messages from the 'Christ in me' theme, feel free to share them with the hashtag #christinmeart 

Print    Email