#27 - Take a break - woordvrouw

27 break lang

Vandaag hebben we een dagje rust... Heb je iets gemist? Hieronder nog een lijstje van de vrouwen die deze week zijn langsgekomen.

We begonnen met een bonusblog over koningin Sheba.

 1. Rebekka - Aangewezen door God
 2. Naäma - Rechtvaardigheid
 3. Zipporah - Gewetensvragen
 4. Wasti - de vloek die een zegen bleek
 5. Giveaway!
 6. Een dagje rustig aan
 7. Jael - gewelddadige redding
 8. Dina - onrecht valt nooit goed te praten
 9. Asnat - Het buitenbeentje
 10. Maria van Magdala - Let Go(d)
 11. Kodrantes - alles geven
 12. Giveaway!
 13. Een dagje vrij
 14. Sarefat - Hoe diep zit jouw geloof?
 15. Métér - het geschenk van hoop
 16. Meelach - een gewaarschuwd mens...
 17. Claudia - neem het op voor Jezus
 18. Bitja - een dochter van God worden
 19. Giveaway!
 20. Een dagje vrij
 21. Milka - Durf te vragen
 22. Trapeza - ben jij tevreden met kruimels?
 23. Joanna - Trouw blijven
 24. Salome - Uit welke beker drink je?
 25. Gomer - Buitensporige genade
 26. Giveaway!
 27. Een dagje vrij

Vandaag ook weer een lied voor jullie. Met het lekkere weer van vandaag wilde ik wel iets vrolijks delen. De vrouwen die we tegenkomen maken veel mee, maar vaak wil God ze er ook weer mee helpen. Vandaar vandaag 'Look how He lifted me' van Elevation Worship. Even lekker meezingen (en dansen als je dat kan haha).

We're taking a break today... Did you miss something? Here's a little list of the women we blogged about this week.

We started with the bonusblog about Queen Sheba.

 1. Rebekah - Designated by God
 2. Naamah - Justice
 3. Sipporah - Soul searching
 4. Vashti - blessing in disguise
 5. Giveaway!
 6. Take a break
 7. Jael - Violent Rescue
 8. Dinah - Injustice can't be reversed
 9. Asenath - The misfit
 10. Mary Magdalene - Let Go(d)
 11. Kodrantes - Give it all
 12. Giveaway!
 13. Take a break
 14. Zarephath - How rooted is your faith?
 15. Métér - the gift of hope
 16. Meelach - forewarned is fore armed
 17. Claudia - Speak up for Jesus
 18. Bithiah - becoming a daughter of God
 19. Giveaway!
 20. Take a break
 21. Milka - Dare to ask
 22. Trapeza - satisfied with crumbs?
 23. Joanna - stay faithful
 24. Salome - drinking His cup
 25. Gomer - overwhelming mercy
 26. Giveaway!
 27. Take a break

And of course; another song for you today. It's a beautiful day in the Netherlands so I wanted to share a happy song. The women we share go through a lot, but God wants to help with (and through) everything. So I chose 'Look how He Lifted me' from Elevation Worship. Just sing with hem (and dance if you can ;))

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh