#20 - Take a break - woordvrouw

20 break lang

Vandaag hebben we een dagje rust... Heb je iets gemist? Hieronder nog een lijstje van de vrouwen die deze week zijn langsgekomen.

We begonnen met een bonusblog over koningin Sheba.

 1. Rebekka - Aangewezen door God
 2. Naäma - Rechtvaardigheid
 3. Zipporah - Gewetensvragen
 4. Wasti - de vloek die een zegen bleek
 5. Giveaway!
 6. Een dagje rustig aan
 7. Jael - gewelddadige redding
 8. Dina - onrecht valt nooit goed te praten
 9. Asnat - Het buitenbeentje
 10. Maria van Magdala - Let Go(d)
 11. Kodrantes - alles geven
 12. Giveaway!
 13. Een dagje vrij
 14. Sarefat - Hoe diep zit jouw geloof?
 15. Métér - het geschenk van hoop
 16. Meelach - een gewaarschuwd mens...
 17. Claudia - neem het op voor Jezus
 18. Bitja - een dochter van God worden
 19. Giveaway!
 20. Een dagje vrij

Vandaag ook weer een lied voor jullie. Dit keer heb ik gekozen voor 'take me into the beautiful' van Cloverton. In tegenwoordige termen 'een redelijk oudje', maar hij wordt er niet minder mooi van. In de vrouwen van de afgelopen tijd mogen we God telkens weer iets meer leren kennen. En ooit zullen we God ook écht mogen kennen. Tot die tijd moeten we het doen met de glimpsen die we hier op aarde krijgen. Vandaag ging de preek over Ezechiel 47, de beek die uit de tempel stroomt. Toen moest ik weer terugdenken aan dit nummer. Ezechiel kreeg alvast iets te zien van de mooie dingen die nog komen, ook al zal hij ze zelf niet meemaken. Hij heeft er alvast iets van mogen zien. Vandaar vandaag dit nummer; neem mij mee naar die plaatsen waar we al iets van God kunnen zien. Uitkijkend naar de tijd dat we Hem écht kunnen zien.

We're taking a break today... Did you miss something? Here's a little list of the women we blogged about this week.

We started with the bonusblog about Queen Sheba.

 1. Rebekah - Designated by God
 2. Naamah - Justice
 3. Sipporah - Soul searching
 4. Vashti - blessing in disguise
 5. Giveaway!
 6. Take a break
 7. Jael - Violent Rescue
 8. Dinah - Injustice can't be reversed
 9. Asenath - The misfit
 10. Mary Magdalene - Let Go(d)
 11. Kodrantes - Give it all
 12. Giveaway!
 13. Take a break
 14. Zarephath - How rooted is your faith?
 15. Métér - the gift of hope
 16. Meelach - forewarned is fore armed
 17. Claudia - Speak up for Jesus
 18. Bithiah - becoming a daughter of God
 19. Giveaway!
 20. Take a break

And of course; another song for you today. Inspired by the message that was shared in our church today about Ezekiel 47. Ezekiel gets to see the beautiful things that will come. We can get a glimpse of God in our lives, but one day we can see Him for who He is. So today I want to share 'take me into the beautiful' from Cloverton with you. I want to see that glimpse of beauty, while we're waiting for that day we can see Him face to face.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh