#14 - Sarefat - hoe diep zit jouw geloof?

14 zarephath lang

14 sarefat lucilight top woordvrouw biblical women

Lezen: 1 Koningen 17

De weduwe van Sarefat heeft het zwaar. Niet alleen is haar man gestorven maar ze kan ook maar met moeite voorzien in het onderhoud van haar en haar zoon. Er heerst al lange tijd droogte in het land en de weduwe is door haar voedselvoorraad heen geraakt. Ze is wat hout aan het sprokkelen zodat ze hun laatste maaltijd klaar kan maken wanneer ze Elia tegenkomt. Hij vraagt haar om water te brengen, dat is geen probleem. Maar dan vervolgt hij met de opmerking dat hij ook nog wat brood wil... is die man gek geworden? Ze heeft niet eens genoeg voor haar eigen zoon! Ze vertelt Elia dat ze haar laatste maaltijd klaar gaat maken en dat ze daarna zullen sterven. Ze kan niets meer missen... Elia denkt hier anders over. Hij durft het van haar te vragen om haar laatste brood aan hem te geven. Ze zal genoeg meel en olie overhouden om het te redden totdat God het land weer regen geeft. Wat zou jij op zo’n moment doen? Een wildvreemde man vraagt je laatste beetje brood. Hij heeft het over een God die jij niet kent en daar moet je dan maar op vertrouwen. Waarschijnlijk heeft ze gedacht dat ze dit risico wel kon nemen, wat maakte die ene dag nu nog uit?

Op dat moment kiest de vrouw ervoor te vertrouwen op Elia en zijn God. En het verhaal van Elia klopte. Haar meel en olie raakten niet op dus ze kon haar zoon en zichzelf weer onderhouden. En dat niet alleen, ook Elia kan elke dag mee eten.

Het lijkt een gelukkig groepje zo, totdat het noodlot toeslaat en de zoon van de vrouw overlijdt. Waar is nu die God van Elia? Hij zou toch voorzien in alles? Heeft Hij Elia alleen maar gestuurd om haar aan haar zonden te herinneren en haar er ook nog voor te straffen? Nu ze Elia in huis heeft genomen is ze niet meer alleen haar man kwijt, maar ook haar zoon. Hoe kon hij dit laten gebeuren? Het wonder van het eten is op slag vergeten. Zomaar weg. Waarom zou een God helpen om daarna je kind te laten sterven. Zelfs Elia lijkt even boos te worden op God. Dít is toch niet wat hij de mensen van God wil laten zien? Hij neemt de jongen mee naar zijn bovenkamer en roept tot God. En God luistert. De jongen komt weer tot leven. En dát is pas het moment dat de vrouw zich overgeeft aan God. Ondanks dat ze iedere dag al wonderen had gezien, geloofde ze pas echt in de God van Elia toen Hij haar zoon weer tot leven bracht.

Om over na te denken 

  • Waarom (of waardoor) geloof jij in God?
  • Heb je wonderen nodig om te kunnen geloven?
  • Wat doe je als een wonder uit blijft? Geef je God de schuld zoals de weduwe of berust je er in?

The title says: How rooted is your faith?
Read: 1 Kings 17

The widow of Sarephath has a hard life. Not only did her hsuband die, but she also strugles to care for her son and herself. There haven’t had rain in a long time and the widow hasn’t a lot of food left. She is gathering some wood to make their last meal when Elijah arrives. He asks her to bring her some water. Well, that’s no problem. But then he continues… can I get some bread? Is he crazy? She doesn’t even have enough bread for her son! She tells Elijah that she’s going to prepare their last meal and that they’ll die soon… She just can’t skip this last meal. But Elijah asks her to give him her last piece of bread. She’ll have enough for her son and herself, he’s sure of that. What would you do? Would you give a stranger your last bread? He talks about a God she doesn’t know en she should just trust him? She probably thought she could take the risk, what would one day mean in her life…

At that moment the woman chooses to trust Elijah and his God. And Elijah was right. She didn’t run out of supplies and she could give her family food again. And not only that, she could make bread for Elijah too.

It seems a happy little fellowship like this, until the son of the woman dies. Where’s the God of Elijah? He would give everything they needed, right? Did He only send Elijah to remind her of her sins from the past? And punish her for them… How could this happen? She immediately forgets about the miracle of the bread. Why would a God help her and than let her son die. And it even looks like Elijah is getting a little bit mad at God. This isn’t the way to show his God to the people. He takes the boy into his room and calls to God. And God listens. And thát’s the moment the woman surrounds herself to God. Even though she had seen miracles every day, she started believing in God when He brought her son back to life.

Something to think about

  • Why do you believe in God?
  • Do you need miracles to believe?
  • What do you do when there is no miracle? Do you blame God like the widow or do you find your rest with God?

14 sarefat lucilight close

Over deze pagina

Zoals altijd heb ik de pagina weer voorbewerkt met clear gesso. Daarna ben ik aan de slag gegaan met een stuk keukenrol en acrylverf. Op de keukenrol heb ik wat acrylverf aangebracht en dit verspreid over de pagina. Per kleur heb ik telkens een ander stukje keukenrol gebruikt. Ik had deze plaatjes nog liggen en vond ze wel erg toepasselijk bij dit stuk in de bijbel. Ik heb deze op de pagina geplakt met dubbelzijdig tape en daarna heb ik de tekst eronder geschreven. Een pagina die vrij simpel is om te maken, maar in zo'n drukke challenge tijd mag dat best weleens :).

Gebruikte materialen

Printable

14 printable woordvrouw gebed sarefat

Ook vandaag weer een mooie printable voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

About this page

I prepared my page with clear gesso again. After that I took a piece of paper towel and started to apply the acrylics. I added a little bit of color to the paper and dabbed it around. I had a couple of journaling cards left and I thought these two matched the story perfectly. I adhered them with double sided tape and wrote the message underneath it. A pretty simple page, but in a busy time like this challenge that’s okay too :).

Used materials

Printable

14 printable woordvrouw gebed sarefat

Another beautiful printable for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh