Alles op Zijn tijd - #allesheeftzijntijd

Alles heeft zijn tijd… Een tekst die zo simpel klinkt maar vaak zo lastig toe te passen. Ik hou graag het overzicht. Op school moesten we vaak een 5-jarenplan (of zelfs 10 jaar) maken. Mijn eerste voornemen toen ik van school kwam was om dat nooit meer te doen. Maar tegelijkertijd zijn die plannen wel handig om het overzicht te houden en een doel te hebben. Alleen het probleem is dat bij mij 5 jaar later meestal blijkt dat zo’n 80% van het plan totaal niet gewerkt heeft. Nu moet ik toegeven dat veel van die dingen die je in zo’n plan zet eigenlijk ook niet echt in te plannen zijn. Vooral niet als je ze op de leeftijd van 16 jaar schrijft.

10 jaar geleden zag mijn plan er ongeveer zo uit:
Ik zou een leuke freelance job hebben (ergens tussen vormgeving en techniek), getrouwd met een leuke man en tussen de 1-3 kinderen (tenzij ik een man zou vinden die daar andere plannen voor had) en een stuk of twee katten in een leuk huisje in een dorp. Bij het punt van de kinderen heb ik wel altijd een slag om de arm gehouden want ik ken teveel mensen waarbij ‘kinderen’ (van jezelf) sowieso niet vanzelfsprekend is. Maar dan bleef op zijn minst de man over. Dat moest toch haalbaar zijn.

10 jaar later bleek die man al niet echt haalbaar, dus de kinderen zijn helemaal nog niet in beeld. Nog niet eens het idee of er überhaupt de mogelijkheid is om ooit kinderen te krijgen. Zolang die man buiten beeld blijft in ieder geval niet haha. Het leuke huisje in een dorp is er wel, maar omdat je daarbij ook een hypotheek te betalen hebt is een vast contract toch een stuk beter dan het werk als freelancer. Uiteindelijk werk ik dus voor een baas, heb ik wel een huis maar dan zonder man, kinderen en katten. Conclusie: zo’n 20% van het plan is gehaald.

En is dat een probleem? Voor een deel vind ik van wel. Tegelijk weet ik dat ik alles kan plannen wat ik wil.  Maar als de tegenstander in deze wereld mijn leven overhoop haalt of als God andere plannen heeft dan heeft mijn jarenplan niet zoveel zin. Moet je dan eigenlijk nog wel plannen maken? Dat blijft voor mij zelf een lastig punt. Aan de ene kant wil ik nog altijd roepen: ik maak nooit meer een plan! Maar tegelijkertijd geeft zo’n plan je wel een richting voor de toekomst. Het is niet de bedoeling dat we stuurloos rond blijven drijven. Misschien ligt het antwoord wel in die overbekende tekst uit Spreuken 3:6 “Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken”. Met andere woorden plan er op los maar leg het vervolgens in Zijn handen.

Alles heeft zijn tijd. Alles op Zijn tijd.

Everything has it’s time… A message that sounds really simple but is so hard to apply. I like to keep an overview of everything. In school we had to make a planning for the next 5-10 years of our lives. My first intention when I got out of school was that I never wanted to make a plan like that again. But at the same time… it’s good to have a vision and something to work for. But my problem is that when I look at it 5 years later, 80% of my planning failed. I have to admit that most of the plans that you add in such a planning are not something that you can plan. Especially when you’re just 16 years old.

But ten years ago my planning looked a bit like this:
I would have a nice freelance job (somewhere between design and web development), I would be married and have somewhere between 1-3 kids (unless my husband would have other ideas), two cats and I would live in a nice home in a small village. For the children I would always hesitate a little bit because I know too many people where ‘getting children’ isn’t something that just happens naturally. But at least there would be a man, that would be achievable, right?

10 years later I know that that wasn’t really achievable, so there are no children too. I don’t even know if that would be an option. At least not as long as there’s no husband haha. I do have my own home in a little village but in the Netherlands that also means that, when you’re alone, you’re better of with a job for a boss than working as a freelancer. Unless you’re a freelancer that has lots and lots of work and never some downtime for your income ;). So, I do have a home but without a husband, children and cats. About 20% of my plan succeeded.

And is that a problem? Partly I feel like I failed. At the same time I know that I can plan everything I want, but if the opponent in this world messes with your life or if God has other plans, all these plans won’t really work out. Do I have to make any plans? Well, that’s not easy to say for me. Part of me wants to say: no, it just doesn’t work. But on the other hand: we do need to have a plan for the future instead of just floating around in this world without any perspectives. Maybe we can find the answer in the wel known part of Proverbs 3:6: ”Know him in all your ways and he straightens your paths.” With other words: make any plans you want, but put everything back in His hand for the ‘final planning’.

Everything has it’s time. Everything in His time.

alles heeft zijn tijd lucilight

Voor vandaag geen pagina in mijn bijbel (tja, ook iets met tijd... ;)) maar ik heb één van mijn foto's uit het archief gehaald en er mijn handlettering overheen geplaatst.

I don't have a page in my bible to share with you today (it has something to do with time too ;)), but I took an older photo I made and added my handlettering to make this image.

Print    Email