Be the salt - #Christinmeart

Matteus 5:13-14

Ik ben het zout van de aarde en het licht van de wereld.
Dat is nogal een statement. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik soms nog best moeite heb met de ‘ik ben’ teksten. Want… als ik het zout en het licht ben dan heb ik nogal een verantwoordelijkheid.

Ook het idee dat zout tegenwoordig lang niet altijd als iets positiefs wordt gezien speelt nog mee. Teveel zout is niet goed voor je gezondheid, maar wat zouden we zijn zonder zout? Zout zorgt er in je lichaam ook voor dat de vochtbalans goed blijft, dat je bloeddruk geregeld wordt en dat je überhaupt je spieren kunt bewegen. Het regelt de geleiding van de zenuwprikkels tussen je hersenen en je spieren. Nog steeds een erg belangrijk goedje dus. Als je daarbij bedenkt dat zout in die tijd erg kostbaar was en ook nog eens belangrijk voor het bewaren van voedsel (je kon het niet even in de vriezer stoppen). Daarbij werkt zout ook nog eens antibacterieel en zout vermindert het bloeden wanneer het op een wond gestrooid wordt. Vroeger werd er vaak aluin gebruikt bij scheerwondjes om de schade te beperken. Maar tegelijkertijd moet ik er even niet aan denken om zout op een open wond te krijgen want je gaat ook meteen door de grond van de extra pijn die dat geeft.

Al deze functies van zout zijn natuurlijk leuk om te weten, maar wat houdt het in voor mij? Hoe kun je smaak geven aan de wereld om je heen? Hoe kun je het verderf tegen gaan?

Als je het zo leest zijn het nogal grote dingen, maar misschien moeten we het juist zoeken in het kleine. Want hoe gaan wij om met onze buren? Hoe praten wij met collega’s? Kunnen we iets van God laten zien in onze levenswandel? Ik ben niet iemand die de straat op gaat om iedereen aan te spreken (al heb ik heel veel bewondering voor mensen die dat wel kunnen). Maar dat brengt me dus op de vraag; hoe kan ik dan het zout zijn?

Ik denk dat voor iedereen andere dingen van toepassing zullen zijn, maar als we dicht bij God blijven dan hoop ik dat we allemaal iets van het zout en het licht uit mogen dragen in de wereld. Zodat de mensen in ons de hoop van een leven met God mogen zien. Zodat we Zijn Woord mogen uitdragen en daarbij ook de normen en waarden die daarbij horen. Zodat mensen door ons nieuwsgierig worden naar God (dorstig door het zout ;)) en ze iets van Hem mogen zien door ons heen.

Om over na te denken

  • Hoe kun jij het zout en licht in de wereld zijn?

Ook Sara heeft deze week weer een mooi blog geschreven (twee zelfs!). Een aanrader om ook weer even bij haar te kijken :).

Matthew 5:13-14

I am the salt of the earth and the light of the world.
Well, that’s quite a statement. I have to admit that I tend to struggle with the ‘I am’ messages. Because… if I’m the salt and light of the world, that’s a big responsibility.

These days salt tends to get some negative reviews, but salt is really important for you too. It isn’t good to get to much salt, but what would we do without it? Salt keeps your body healthy, regulates your fluids, your blood pressure and it even sends the signals between your brain and muscles. So without it we wouldn’t do much. So it’s still very important. And in former times salt was expensive and important to preserve your food. You couldn’t freeze it so you had to use salt. Salt is antibacterial and reduces the blood flow from a wound. They used to use salt for shaving wounds so that they would stop bleeding quickly. But at the same time… I don’t want to think about adding salt to a wound because that gives you a lot of pain too.

All the functions of salt are good to know, but what does it mean for me? How can you add more taste to the world around you? How can you prevent decay in this world?

When you read it like this, salt does amazing things, but maybe we have to look a bit closer. At the smaller things you can do. How do we treat our neighbors? How do we talk to our colleagues?  Can we show God in the way we live our lives? I’m not someone that talks to everyone on the streets to tell people about Jesus (even though I admire the people that can do this). But that brings me to the question; how can I be the salt?

I think everyone can be salty in his own way, if we stay close to God I hope we can show a bit of His light in the world around us. So we can give people hope, so we can share His word and the values that He gave us. So we can make people curious to know more about this God (make them thirsty from the salt ;)).

Something to think about

How can you be the salt and light in this world?

Sara shared her thoughts on this subject too, I really recommend to check out her blog :)

zout lucilight blog

Creatief

Voor vandaag geen pagina in mijn bijbel maar een stukje handlettering van mij. Hier valt niet zo heel veel over uit te leggen ;). Gewoon een stukje wit papier of een schetsboekje pakken, een potlood om de schets te maken en een fineliner om het mee over te trekken. In dit geval heb ik een combinatie van blokletters en het 'nette schoolschrift' gebruikt om het wat speelser te maken. En natuurlijk een zoutvaatje om het zout uit te beelden.

We zien ook graag wat jij gemaakt hebt! Mocht je je uitwerking van 1 van de 'Christus in mij' teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart

Creative

I didn’t make a page in my bible today but I did some hand lettering. Not a lot to explain about this one ;). Just grab a piece of paper, a pencil to sketch your idea and a fineliner to trace it. I wrote down the words and added a little illustration for the salt.

We love to see what you made! If you made a page with one of the messages from the 'Christ in me' theme, feel free to share them with the hashtag #christinmeart

Print    Email