Christ in me

En toen was mei alweer voorbij. Het einde van de #woordvrouw challenge is nu echt een feit. Gelukkig blijven de blogs online staan en kunnen we dus altijd nog even terug lezen ;). Ook blijven de hashtags nog steeds staan dus als je achterloopt, wat dagen hebt overgeslagen of gewoon nog ergens op terug wilt komen gebruik dan gerust de #woordvrouw weer. Er zijn zoveel mooie pagina’s gemaakt, we blijven vast nog regelmatig terugkijken.

Daarom wil ik jullie bij deze ook heel erg bedanken voor jullie enthousiaste reacties op de challenge. Wat hebben we veel prachtige creaties voorbij zien komen. Sommige dagen waren emotioneel en intensief en de andere weer wat luchtiger. En wat gingen jullie er allemaal mooi op in. Echt heel bemoedigend om dat allemaal te lezen en te zien. Super!

Maar nu is de challenge dus ten einde, maar (gelukkig) raken we nooit uitgelezen in de bijbel. Er is nog zoveel te leren en te verwerken. We konden niet ‘zomaar’ stoppen, maar hebben besloten om in een andere vorm door te gaan met het delen van blogs en pagina’s. Na deze intensieve maand brengen we het tempo wat omlaag. We gaan niet elke dag meer een studie delen maar geven jullie wel handreikingen om verder te gaan op jullie reis met God. Voor de komende maanden hebben we een nieuw thema. Je leest het goed, dit thema houden we een paar maanden vast. Sara en ik delen blogs over de teksten die we met jullie willen bespreken, maar dit keer niet dagelijks.

Tot september gaan we aan de slag met het nieuwe thema: Christus in mij. Een mooi vervolg op de woordvrouw challenge, zeker als je het laatste blog van Sara nog eens leest. We hebben een lijstje van 12 teksten die we in de komende maanden gaan verwerken. Teksten over onze positie in het koninkrijk van God, over wie wij zijn en over wie Christus in ons wil zijn. Het is goed om jezelf regelmatig aan deze dingen te herinneren.

 1. Ik ben lid van een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk wat God zich tot zijn eigendom heeft genomen om Zijn grote daden te verkondigen (1 Pet 2:9-10)
 2. Ik ben het zout van de aarde en het licht van de wereld (Mat 5:13 en 14)
 3. Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh 15:1,5)
 4. Ik ben een vriend van Christus (Joh 15:15)
 5. Ik ben Gods tempel, Zijn Geest en zijn leven wonen in mij! (1 Kor 3:16, 6:19)
 6. Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom 8:17)
 7. Ik ben een lid van het lichaam van Christus (1 Kor 12:27, Ef 5:30)
 8. Ik ben een Heilige (Ef 1:1, 1 Kor 1:2, Fil 1:1)
 9. Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef 2:10)
 10. Ik ben door God uitverkoren, Heilig en bemind (Kol 3:12)
 11. Ik ben vergeven en opgenomen in het Koninkrijk van Jezus (Kol 1:12-14)
 12. Ik ben geliefd door God en behoor Jezus toe (Romeinen 1:1-7)
 13. Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 Tess 5:5)
 14. Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel heeft geen vat op mij (1 Joh 5:18)

Ook voor dit gedeelte hebben we een overzichtje gemaakt wat je kunt printen. Je kunt hem hier downloaden als PDF om te printen.

CIMart overzicht lucilight sara lindenhols

Je blijft van harte welkom om je verwerkingen via social media te delen. Mocht je je uitwerking van 1 van deze teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart. Ben je nog geen lid van de bijbel journaling groep op facebook: voel je welkom! Ook op instagram zijn we te vinden met deze hashtags.

It’s June already! The #31daysofbiblicalwomen challenge has ended… But the blogs will stay online so you can keep reading them. And you can still use the hashtag so if you’re behind, skipped a couple of days or just want to remake something you can always use #31daysofbiblicalwomen. There are so many beautiful pages that we will keep visiting this hashtag for inspiration :).

I want to thank you for all your joyful reactions. We’ve seen a lot of amazing creations around this theme. Some days were emotional, others were somewhat lighter. And on all these days you guys reacted better than we could’ve imagined. The pages you made were wonderful! Really encouraging to see everything you’ve made. Just amazing!

But the challenge has come to an end, but we’re never ‘done’ with reading our bibles. There’s so much to learn! We couldn’t just stop with this challenge but we’ve decided to continue in another way. After this month of hard work, we’re lowering our pace for a little while. We won’t share daily studies but we do want to share some ideas with you to help you in your journey with God. For the next couple of months we chose a new theme. Yes, for the next couple of months. Sara and I will share blogs about this subject, but not on a daily base.

We’re going to work on this new theme until September. And the new theme is… Christ in me. A great follow up for the #31daysofbiblicalwomen challenge. Especially when you’ve read Sara’s last blog. We made a list of 12 messages that we’ll discuss the next weeks. Messages about our position in the kingdom of Christ, about who we are and who Christ is in us. It’s good to remind yourself of these things regularly.

 1. I am a chosen one, a royal and holy (1 Pet 2: 9-10)
 2. I am the salt of the earth and the light of the world (Matthew 5:13, 14)
 3. I am a branch of the true vine, a channel for the love of Christ (John 15:1,5)
 4. I am a friend of Christ (John 15:15)
 5. I am God’s temple, His Spirit and His life live in me! (1 Cor 3:16, 6:19)
 6. I am adopted, a fellow heir with Christ! (Rom 8:15-17)
 7. I am a member of the body of Christ (1 Cor 12:27, Eph 5:30)
 8. I am holy (Eph 1: 1, 1 Cor 1: 2, Phil 1: 1, Col 1: 2)
 9. I am a creation of God, created in Christ Jesus to do His work (Eph 2:10)
 10. I was chosen by God, holy and beloved (Col. 3:12, 1 Thess. 1: 4)
 11. I am forgiven and transferred to the kingdom of Christ (Col 1:13-14)
 12. I am a beloved saint, set apart for a sanctified life (Rom 1:1-7)
 13. I am a child of the light and not of darkness (1 Thess 5: 5)
 14. I was born of God. The devil has no grip on me (1 John 5:18)

We made an overview for these messages too. You can download a PDF here.

CIMart overview english

You’re welcome to share your process and creations with us on social media. You can use the hashtag #christinmeart. You can find us on Instagram with this hashtag too :)

Print    Email