Dag 26 - Anna

Lucas 2:36-38

In een paar regels wordt Anna’s levensverhaal uitgelegd. En zelf na die paar regels weet je al dat ze geen makkelijk leven heeft gehad. Op het moment dat we haar in de bijbel tegenkomen is ze al hoogbejaard. Ze is getrouwd toen ze op huwbare leeftijd was, maar haar huwelijk heeft maar 7 jaar mogen duren. Hierna ging ze als weduwe door het leven. Al 84 jaar lang. Ze moet de 100 dus al gepasseerd zijn (over haar leeftijd zijn trouwens wel wat discussies, misschien is het meer symbolisch bedoeld. Maar ze was in ieder geval bijna aan het einde van haar leven. Haar leven was bijna voltooid, maar ze mocht nog wel de geboorte van Jezus mee maken). Ze was een profetes, ze vertelde over God aan anderen. En een belangrijk ding dat we niet over het hoofd mogen zien: ze diende God. Dag en nacht diende ze God.

Luke 2:36-38

Anna’s life in a couple of sentences. And even if you only read these sentences you already know that Anna’s life wasn’t easy. When we meet her in the bible she’s already at high age. She married when she was at an age that she could marry. But this was only 7 years and than her husband died. After this she went through life as a widow. 84 years long. She has to be over 100 years old when we see her in the temple (some say that her age is more symbolic and that it has something to do with her life being ‘almost complete’, but she could still witness the birth of Jesus). She was a prophetess, she told others about God. And another important thing we shouldn’t forget: she served God, she served God day and night.

anna lucilight woordvrouw

Ze was een vrouw die dichtbij God wilde leven. Als ik de laatste tijd iets heb mogen leren dan is het wel dat ik dichter bij God wil leven. Want is dat niet de plek waar we het beste kunnen zijn? Anna bracht veel tijd door in de tempel, de plek waar God woonde. In de huidige tijd is er geen tempel meer, maar gelukkig kunnen we God nog steeds zoeken. We mogen hem vinden in alles om ons heen. De natuur die zo prachtig geschapen is blijft voor mij hiervan het grootste voorbeeld. Als God een wereld kan maken die zo mooi en groots is, wat is er dan niet mogelijk bij Hem? En hoe kunnen we Hem ooit volledig begrijpen als we deze wereld niet eens begrijpen. Gelukkig wil God ook in ons wonen met Zijn Heilige Geest. Zodat we steeds iets meer mogen begrijpen van Hem. En zodat we steeds dichter bij Hem mogen komen… Tot de tijd dat we niet meer in raadsels hoeven te leven, maar mogen zien van aangezicht tot aangezicht. De tijd dat wij écht bij God mogen zijn, aan Zijn voeten mogen zitten en luisteren naar Zijn woorden. Of misschien juist luisteren naar een veelzeggende stilte, vol bewondering. Want soms zegt die stilte meer dan woorden. Wanneer wij, net als Anna aan het einde van ons leven zijn, mogen wij Jezus vinden bij zijn Vader. In eeuwigheid.

Om over na te denken

  • Waarin vind jij God?
  • Hoe kun jij in deze tijd God dienen, dag en nacht zoals Anna deed?

She was a woman that wanted to live close to God. If there’s anything that I’ve learned the last weeks it is that I want to live closer to God. Isn’t that the best place to be? Anna spent a lot of time in the temple, the place where God lived. We don’t have a temple anymore, but we can still seek God. We can find Him in everything around us. The nature that he created so beautiful is a great example from His power for me. When God can create such a complex and beautiful world, would there be anything He couldn’t do? And how are we able to fully comprehend Him, when we don’t even understand this world. God wants to live in us, with His Holy Spirit. This way we can learn to understand a little bit more from Him. And we can get a little bit closer each day… Until the time that we can fully know Him, the day that we can see Him from face to face. When we can really be with Him, rest at His feet and listen to His words. Or maybe just listen to a promising silence, in admiration. Because sometimes silence can say more than actual words. When we arrive at the end of our lives, just like Anna at the end of her life, can see Jesus and his Father. For eternity.

Something to think about

  • Where do you find God?
  • How can you serve God day and night, like Anna did?

anna lucilight close

Work in Progress

Voor deze pagina was het eigenlijk vrij simpel. Ik had Maria hier al gemaakt dus ik heb besloten om een tip-in te maken op vellum. Ik vind het wel een leuk effect hebben dat je met vellum nog net een beetje de teksten eronder kunt blijven zien. Voor de foto was gewoon papier misschien mooier geweest omdat dat duidelijker is haha. Ik heb voor dit plaatje twee afbeeldingen van het Lumo Project gecombineerd en geprint op het vellum, samen met de naam Anna. Op het vellum heb ik met een zwarte pen nog de tekst 'Dag en nacht God dienen' geschreven.

anna2Van het Lumo project mocht ik de afbeelding die ik voor deze pagina heb gemaakt ook als download aanbieden. Als je dit zelf op je pagina wilt gebruiken kun je hier de jpg of de PDF downloaden. Beide bestanden zijn alleen voor eigen gebruik!! 

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

This page was pretty simple. I already made Mary earlier and I decided to make a tip-in on vellum for Anna. I like the effect the vellum gives, the way you can still see what’s underneath it. For the picture it would’ve been clearer to use regular paper ;). I combined two images from the Lumo Project for this and printed it on vellum with the name ‘Anna’. I added the message ‘serving God day and night’ with a black pen (in Dutch ;))

anna2The Lumo Project gave me permission to share the image that I made for this page. If you want to use it on your page you can download the JPG or PDF. Both files are for personal use only!!

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

 

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh