Dag 24 - Maria

Lucas 2:9-21

In de loop van deze challenge ben ik erachter gekomen dat de bijbel veel sterke moeders kent. Het verhaal van Maria is in deze categorie toch ook wel een verhaal apart. Het zal je maar gebeuren dat er ineens een engel vertelt dat je zwanger bent, terwijl je niet eens een man hebt. En wat zal je toekomstige man daar dan van zeggen? En wat een schande zal het met zich meebrengen als de rest van de omgeving dit hoort. En… hoe leg je dit uit aan andere mensen. Daarmee begin het verhaal van Maria al. Zoveel wonderlijke dingen in korte tijd, zoveel dingen om te verwerken. Maar Maria neemt alles moedig op zich.

Luke 2:9-21

While working on this challenge I realized that the bible has a lot of strong mothers. The story of Mary is one of them. What would you do when an angel would tell you that you're pregnant, while you don't even have a husband. And what would your future husband say about that? What would other people say? That's the start of Mary's story. A lot of miracles in a short time, a lot to process. But Mary bears her faith with courage.

 

maria lucilight totaal

Zo ook weer in het stukje van vandaag. Maria is bevallen van Jezus en de herders krijgen dit keer een wonderlijke boodschap van de engelen. De redder is geboren in de stad van David. Goed nieuws voor het volk van Israel, de messias, de Heer is er. De herders gaan meteen op zoek naar het kind waar de engelen het over hadden. Wanneer ze Maria en Jozef vinden vertellen ze hun het hele verhaal. Net als iedereen die het maar horen wil trouwens. De herders kunnen hun mond niet meer houden en lopen over van blijdschap. Iedereen die ze het verhaal vertellen is verbaasd, wat hebben die herders nu voor een bijzonder verhaal? Zijn ze te lang bij de schapen in de wei geweest? Maar Maria bewaarde de woorden van de herders in haar hart en ze bleef erover nadenken. Na alle wonderlijke gebeurtenissen rondom de zwangerschap van Jezus, bleef het werk van God gewoon doorgaan. Ook na de geboorte van Jezus gebeurde er meteen alweer allerlei bijzondere dingen. Maar Maria raakte niet in paniek van alles wat ze te horen kreeg. Ze bewaarde de woorden in haar hart en overdacht ze. Zou ze al geweten hebben wat het inhield dat haar Zoon de redder van de wereld zou zijn? Zou ze weten hoeveel pijn haar kindje nog te verduren zou krijgen? En hoeveel pijn zij zelf zou moeten dragen? En zou ze door alles heen altijd het vertrouwen houden dat, wat er ook gebeurt, alles in Gods hand ligt?

She does that in the part of today too. Mary just gave birth to Jesus and than the shepherds receive a wonderful message from the angels. The Savior is born in the city of David. Good tidings for the people of Israel, the Messias, the Lord is here. The shepherds rush to see the child the angels were talking about. When they find Mary and Joseph they tell the entire story. As a matter of fact, they'll tell it to anyone that wants to hear it. The shepherds can't stop talking about this little baby. Everyone that hears the story is amazed, what are these shepherds talking about? Did they stay too long with the sheep in the meadows? But Mary kept all these sayings, pondering on them in her heart. After all the miracles around the birth of Jesus, Gods work didn't stop there. It continued. But Mary didn't panic from everything she heard. She kept the words in her heart and thought about them. Did she already know what it meant that her son would save the earth? Did she know how much pain her little baby had to go through? And how much pain she has to bear? And would she, through everything that happens, keep her faith in God and his plans?

 

Om over na te denken:

  • Maria bewaarde de woorden in haar hart. Kom jij weleens teksten tegen in de bijbel waarvan je niet precies weet wat je er nu mee moet, maar waarvan de woorden je zo raken dat je ze bewaart in je hart?
  • Heb jij een bijbeltekst die regelmatig bij je naar boven komt en waar je zo steun aan hebt? Wil je die met ons delen?

Something to think about:

  • Mary kept the words in her heart. Have you read any messages in the bible that you keep in your heart? Maybe you don't know what to do with them now, but they can have a special meaning or linger in your mind for a while.
  • Do you have a verse from the bible that keeps returning in your life and that gives you support? Would you like to share it with us?

maria lucilight closeup

Work in Progress

De pagina is weer voorbereid met clear gesso en daarna heb ik de stempel van Maria erop gezet. Ik heb met waterverf gewerkt dus de inkt moest eerst even drogen, in die tijd heb ik de tekst geletterd onder de stempel. Daarna kon ik met het inkleuren beginnen. Ik heb Gansai Tambi waterverf gebruikt en de palletjes die ik wilde gebruiken eerst natgemaakt met water. Daarna heb ik met een vochtig penseel steeds wat verf uit het palletje gepakt en op de pagina aangebracht. Als ik de kleuren wilde laten verlopen ben ik begonnen op het donkerste punt en heb ik telkens mijn penseel weer nat gemaakt met gewoon water zodat er steeds minder kleur aan zat. Op deze manier kun je de kleuren laten verlopen zonder al teveel water te gebruiken. Je moet je penseel voor je bijbel dus ook niet te nat maken! Daar kan het papier niet zo goed tegen. Als laatste heb ik nog wat gouden accenten aangebracht met de gouden waterverf. Voor de druppels heb ik wat verf op het penseel gedaan en zacht tegen het penseel getikt om de druppels uit de haartjes te laten vallen.

I prepared my page with clear gesso and when it dried I stamped the image of Mary. While the ink of the stamp was drying I lettered the words beneath it. After that I could start coloring. I used Gansai Tambi watercolors and I added a little bit of water to the colors I wanted to start with. After that I just picked up some color with my brush from the watercolor pallets. When I wanted to fade the colors a little bit I dipped my pencil into clear water to dull the color that's on the pencil. Each time that you add more water the color will be lighter. This way you can fade your colors without using to much water. Too much water doesn't work really well on your bible pages. To finish my page I added a couple of golden watercolor drops. I dipped my pencil into the color and tapped against the pencil to release the drops of color.

 maria els lucilight

Inspiration

Els van Elsbiblejournaling heeft vandaag nog een extra pagina ter inspiratie voor ons gemaakt. Ze heeft het tere moment getekend van de geboorte van Jezus. Ze vertelt: ‘Zo’n geweldige pagina in de geschiedenis… vol licht, maar ook zo teer… op de achtergrond zie je de silhouetten van de herders die binnenkomen. Het licht schijnt vanuit buiten naar binnen.’

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Els from Elsbiblejournaling made another page for today. She drew the tender moment after the birth of Jesus. She tells us: 'An amazing page in history... full of light, but oh so delicate... in the background you can see the silhouettes of the shepherds that are coming. The light shines from the inside to the outside.'

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh