Dag 16 - Jochebed

Hebreeën 11:23

Jochebed, haar naam wordt maar amper genoemd in de bijbel maar toch heeft ze een hele belangrijke rol. Ze is de moeder van Mirjam, Aaron en Mozes. Ondanks dat ze in de tijd van het oude testament leefde wil ik vandaag toch een stukje journalen in het nieuwe testament. Want het opmerkelijke is dat Jochebed ook daar nog een keer genoemd wordt. In de lijst met ‘geloofshelden’ in Hebreeën 11. Haar naam komt eigenlijk alleen naar voren in het geslachtsregister in Numeri 26:59. Het verhaal waar naar verwezen wordt in Hebreeen 11 is te vinden in Exodus 1.

Hebrews 11:23

Jochebed, a name that isn't mentioned very often in the bible but she has a very important role. She's the mother of Mirjam, Aaron and Moses. Even though she's living in the old testament, I'm going to journal in the new testament today. Because she's mentioned there too. In the list with the 'The Triumphs of Faith' in Hebrews 11. Her name can only be found in the genealogy in Numbers 26:59. The story that's referred to in Hebrews 11 can be found in Exodus 1.

jochebed lucilight totaal

In de tijd dat Mozes geboren werd had de farao de opdracht gegeven om alle jongetjes die geboren werden bij de Israelieten te vermoorden. Als Jochebed bevalt van Mozes besluit ze hem nog even bij zich te houden en te verstoppen in haar huis. Maar je kunt je wel voorstellen dat een baby verstoppen nou niet bepaald een makkelijke opgave is. Bij elk kikje wat er gegeven wordt moet je zo snel mogelijk proberen om de kleine weer rustig te krijgen. Een slopende en vermoeiende tijd lijkt mij. Toen ze Mozes niet langer in huis konden verstoppen besloot Jochebed hem in een mandje in de Nijl te leggen. Hier werd Mozes gevonden door de dochter van de farao. Zij besloot om Mozes niet te vermoorden maar om hem op te voeden als een kind van zichzelf. Ze kon hem echter niet voeden dus besloot ze een voedster te zoeken. Dat wordt nota bene Jochebed zelf. Ze mocht Mozes nog even langer bij zich houden, maar toen hij niet meer gevoed hoefde te worden moest ze hem af staan aan de prinses en zou Mozes opgroeien aan het Egyptische hof. Maar... hij leefde in ieder geval nog

Wat een moeilijke keuzes heeft Jochebed in die eerste weken van Mozes’ leven al gehad. Als je na een bevalling erachter komt dat je kindje eigenlijk vermoord moet worden lijkt me al dat de paniek je volledig in bezit neemt. Het besluit om het kindje zo lang mogelijk te verstoppen lijkt niet raar, je wilt toch proberen om je kind te redden, maar het is wel een bijna onmogelijke opgave. In Hebreeën 11 wordt hier naar verwezen. Door het geloof van Jochebed en haar man konden ze Mozes drie maanden verborgen houden. Ze waren niet bang voor de farao en vertrouwden op hun God. Ze wisten dat hun kindje bijzonder was. Soms vraag ik me af waar Jochebed het grote vertrouwen vandaan haalde, we lezen erg weinig van haar en het lijkt me moeilijk om te blijven vertrouwen dat juist jouw kindje door God gered zal worden. Aan de andere kant lijkt het me ook dat je geen keuze hebt. Je wilt je eigen kind toch nooit zomaar laten vermoorden, dus ik denk dat iedere vrouw geprobeerd zou hebben om haar kind zo lang mogelijk uit de handen van de Egyptenaren te houden. Jochebed’s kindje blijft leven, maar het duurt jaren voordat ze weten wat Mozes’ missie was en waarom hij nou juist gered werd.

Om over na te denken

  • Jochebed heeft veel geduld nodig gehad voor ze eindelijk te weten kwamen wat Mozes’ missie was. Waarschijnlijk heeft Jochebed zelf niet eens meer meegemaakt dat haar volk bevrijd werd uit Egypte. Heb jij geduld met God? Kun jij wachten totdat Hij Zijn plan verder uitwerkt?

When Moses was born the farao wanted to kill every baby boy that would be born with the Israelites. When Jochebed gets her little baby she wants to keep him with her as long as possible and she hid him in her house. But, hiding a baby is a real challenge. Every sound it makes has to be silenced as soon as possible. A backbreaking and tiresome time for Jochebed. When she couldn't hide Moses any longer in her house she decided to make a little basket for him and to let him float in the river. The daughter of the farao find the little baby and she decided to raise this little boy. She doesn't have anyone that can feed the boy so when Mirjam (the older sister of Moses, but the daughter of the farao doesn't know she is his sister) tells her she knows someone who could feed him she agrees and that way Jochebed can keep her baby a little while longer. But when he didn't need a mother to feed him anymore she still had to give him away to the daughter of the farao. But... he still lived.

Jochebed had to make a lot of hard decisions in those early months after the birth of Moses. I think that I would freak out when I would find out that my baby had to be murdered right after you gave birth. The decision to hide the baby is reasonable, you want to save your child, but it's something that's almost impossible to do. In Hebrews 11 they refer to this. By the faith of Jochebed and her husband they managed to hide the little baby for three months. They weren't afraid but trusted God. They knew their little baby was special. Sometimes I wonder where Jochebed found the amazing amount of trust in God. We don't read a lot about her and it looks hard to me to keep the faith that God will save your child when a lot of other children are murdered. On the other hand I don't think you have a choice. You don't want to see them murder your baby so I think you will try to hide your child as long as possible. Jochebeds child stays alive, but it takes years before they will know why he was saved by God.

Something to think about

  • Jochebed needed a lot of patience to find out what Gods plan for Moses was. There's a big chance she didn't even live when Moses freed the people of Israel from the farao. Do you have patience with God? Can you wait to find out what His plan is?

jochebed lucilight closeup

Work in Progress

Ik heb deze pagina eerst weer bewerkt met clear gesso en ben toen begonnen bij het stukje waar ik vandaag bezig was. Omdat dit zo'n pagina is waar heel veel belangrijke dingen op staan die ik wilde verwerken, of in dit geval vooral veel belangrijke namen, neemt het stukje van Jochebed maar een klein deel van de pagina in beslag. Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk van wat er hier verteld wordt toch te verwerken op de pagina. Ik heb besloten dat ik de meeste namen terug wilde laten komen in mijn opsomming en er dan soms een extra tekst of plaatje aan toe te voegen. Voor de teksten heb ik stickers van Illustrated Faith gebruikt (op deze pagina zijn nog meer stickers van Illustrated Faith te vinden) en verder heb ik alle doodles en teksten gemaakt met een zwarte pen. Het stukje van Jochebed heb ik daarna ingekleurd met kleurpotlood.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

I prepared my page with clear gesso and started with the part from Jochebed and Amram. Because this is a page where I have a lot of things I want to journal I only used a small part for Jochebed. This way I try to include as many names as possible on this page. I decided I wanted to add the names and a little message or doodle about them on this page. I lettered the words and images with a black pen and added little messages with stickers from Illustrated Faith (you can find more stickers from Illustrated Faith on this page). I colored the part of Jochebed with colored pencils.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an email if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email

Comments   

0 # cat 2017-05-16 04:03
wat heerlijk weer, dank je wel!!
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
0 # Lucilight 2017-05-16 10:41
Bedankt :)
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator

Add comment


Security code
Refresh