Dag 2 - Michal

liefde en verbittering

2 Samuel 6:16-23

Het verhaal van Michal begint vrij romantisch en het lijkt ook best een basis voor geluk in zich te hebben. Maar als je Michals verhaal verder leest kom je erachter dat het gelukkige begin, door veel tegenslag en drama, een heel ongelukkig einde krijgt. Ze krijgt behoorlijk wat te verduren. Ze wordt verliefd op de krachtige jonge David. Juist de man die haar vader (Saul) niet uit kan staan. Maar ze mogen toch met elkaar trouwen. Uiteindelijk resulteert het er toch in dat haar vader haar man alsnog wil vermoorden. Michal helpt David om te ontsnappen wanneer ze erachter komt wat haar vaders plannen zijn. Een heldhaftige daad, want wat zou haar vader zeggen als hij erachter kwam dat ze David heeft laten ontsnappen. Hierna gaat het alleen ook hard achteruit met haar relatie met David. Zover we kunnen lezen hebben ze jarenlang geen contact meer met elkaar. De verhalen gaan dat David een nieuwe vrouw heeft gevonden, twee zelfs, en Saul besluit Michal opnieuw uit te huwelijken aan Paltiel. Er wordt niet gesproken over Michals liefde voor haar nieuwe man, wel lezen we dat hij van haar houdt. Op het moment dat ze wordt terug geroepen door David loopt hij de hele weg huilend achter haar aan. Ook hier lezen we niks van Michals emoties, maar wat zal het dubbel voor haar zijn geweest. We weten niet of David haar heeft liefgehad, maar hij was haar eerste grote liefde. Vaak houdt die eerste liefde toch een speciaal plekje, misschien hoopt ze eindelijk deze liefde van David terug te krijgen. Ze laat haar man in ieder geval achter en keert terug naar David. Hierna lijkt ook het bergafwaarts te gaan met Michal. David heeft twee nieuwe vrouwen en het huwelijk zal niet zijn wat ze verwacht had.

love and bitterness

2 Samuel 6:16-23

The story of Michal starts in a romantic way and it looks like there's a good base for a happy life. But if you read her story you’ll discover that the happy start turned into a bitter ending. She had to face a lot of adversity and tragedy. She has to go through a lot of hardships. She falls in love with the young David. A guy that her father just can’t stand. Her father lets her marry with David, but he still wants to kill him. When Michal finds out about her fathers plans she helps David to escape. A courageous deed, what if her father finds out what she did? After his escape she doesn’t talk to David in a very long time. There are rumors that he married another wife, or two maybe. Saul (her father) decides that she can marry another man and she gives her away to Palti. The bible doesn’t tell us if Michal loved her new husband, but we do read that he loved her. When David calls Michal back to his people Palti follows her while he’s crying. We don’t know what Michal was thinking at that moment. It must be hard for her. She has the chance to return to her first love, a boy she loved dearly. Most of the time these first loves have a special place in our hearts. Maybe she hopes to find back the love she felt when she was younger. She leaves her husband and returns to David. But it doesn’t look like she gets what she expected. David has two new wives and her marriage isn’t what she would want it to be.

 

 

michal lucilight journaling page

Dit was even een beknopte versie van de geschiedenis van Michal, tot het punt waar we vandaag aankomen. Wil je het hele verhaal zelf nalezen, dan zou je kunnen beginnen met lezen in 1 Samuel 14.

Wat mij opvalt in dit stukje is dat er naar Michal gerefereerd wordt als ‘de dochter van Saul’ en niet als ‘de vrouw van David’. Op de één of andere manier is Michal toch meer de dochter van Saul gebleven dan de vrouw van David. We herkennen in haar uitspraken hier ook wel iets terug van Saul. Toen ze zag hoe David voor de ark aan het dansen was voelde ze geen blijdschap, verwondering of aanbidding maar alleen minachting. Wat deed háár man daar dansend voor de ark? Wat ze zag stond haar totaal niet aan, een koning hoort zich te gedragen en boven het volk te staan. Niet daar tussen die mensen, helemaal vooraan dansend in een linnen doekje.

David daarentegen was zich van geen kwaad bewust, hij ging op in zijn aanbidding naar God. Hij zorgde voor zijn volk, Gods volk. Maar toen hij naar huis ging om zijn eigen gezin te zegenen wachtte hem daar een onaangename verrassing…

Een behoorlijk sarcastische woordenwisseling volgt. Wat heeft David zich ‘prachtig gedragen’ vandaag, daar voor de ark. Zichzelf te grabbel gegooid voor alle meisjes die hem daar konden zien. David geeft zijn verklaring, hij danste voor de Heer. De God die hem had gekozen en niet haar vader. En David is zelfs bereid om zich nog verder te vernederen voor zijn God en de meisjes waar ze het over heeft, die zullen dan nog steeds respect voor hem hebben. Want het gaat immers om God, Hij verdient de eer.

Het laatste wat we hier horen van Michal is dat ze kinderloos bleef. Kinderloos door haar minachtende houding. Heeft God haar kinderloos gelaten of wilde David haar niet meer bij zich hebben? Dat weten we niet. Maar we zien wel dat de minachting van Michal grote gevolgen heeft voor haar verdere leven.

That was a short version of the history of Michal until this point. If you’d like to read the whole story you could start to read in Samuel 14.

What strikes me in this part is that they refer to Michal as ‘the daughter of Saul’ and not as ‘the wife of David’. For some reason Michal was more the daughter of Saul than the wife of David. We can recognize some things from Saul in her behavior too. When she saw David dancing in front of the arc she wasn’t happy for him, she didn’t want to worship God, she became bitter. She didn’t respect her husband anymore. Whát was he doing, dancing like a fool on the streets? She didn’t like what she saw at all. A king had to be above the normal people, he had to act like a king not like one of the people. He was dancing in a linnen cloth, was he crazy? Everyone could see him.

David didn’t know what his wife was thinking and didn’t know he was doing anything wrong. He was just worshipping God. He was taking care of his people, Gods people. But when he went home to bless his own family an unpleasant surprise was waiting for him…

A pretty sarcastic argument followed. David behaved ‘wonderful’, there, in front of the arc. He just tossed himself in front of the girls in his linnen cloth. David tells Michal what he was doing. He was dancing for the Lord. The God that has chosen him to be king, not Michals father. And David wouldn’t hesitate to humble himself even more for the Lord. And the girls she’s talking about, they would still respect him. Because it’s about God, not about him. He deserves glory.

The last thing we hear about Michal is that she doesn’t get any children. Childless because of her bitterness. Did God leave her childless or was it David that didn’t want to have her around anymore. We don’t know. But we do see that her bitterness has great consequences for the rest of her life.

michal lucilight closeup

Om over na te denken

  • Herinner jij je eerste liefde nog? Heeft hij/zij een speciale plaats in je hart gehouden of je beeld over liefde veranderd?
  • Zou jij als David voor de ark durven te dansen of zou je, net als Michal, je zorgen maken over de mening van andere mensen? Ben je bang voor de reactie van de mensen om je heen als je opgaat in aanbidding voor God?

Work in Progress

Something to think about

  • Do you remember your first love? Does he/she still have a special place in your heart of did it change your image about love?
  • Would you dare to dance in front of the arc like David did? Or would you be concerned about the thoughts of other people, like Michal was. Are you afraid of the reaction of other people when you worship God?

michal lucilight wip

Mensen tekenen is niet mijn sterkste kant, dus ik heb eerst op gewoon papier een schets gemaakt. Deze heb ik overgetrokken met een donkere pen zodat ik hem later weer in mijn bijbel kon overtrekken. Omdat ik de naam nog in de jurk wilde verwerken heb ik hem eerst toch nog met potlood overgetrokken en daarna pas met pen gemaakt. Hierna heb ik eerst een achtergrond gemaakt met pastelkrijt. Die heb ik gefixeerd en daarna heb ik nog wat details aangebracht met kleurpotloden in de tekening en de rest van de lettering gemaakt.

P.s. Het leven van Michal lijkt een goede basis voor een roman. En dat blijkt ook wel want er bestaat een hele mooie roman over haar leven. Op mij heeft het veel indruk gemaakt omdat ik toch altijd moest denken aan de verbitterde Michal die we kennen uit dit stukje. Maar als je al haar ervaringen in het leven achter elkaar leest... moet ik eerlijk zeggen dat je toch wel sterk in je schoenen moet staan (en een goede relatie met God moet hebben, en het lijkt erop dat ze die toch ook mist) om niet verbitterd te raken. De roman is geschreven door Jill Eileen Smith, ze heeft een hele serie gemaakt over de vrouwen van David.

Dat was het voor vandaag! Vergeet niet om je creaties te taggen met #woordvrouw zodat we allemaal mee kunnen genieten :). En laat gerust een reactie achter op het blog!

 

 

 

I'm not really good at drawing humans, so I started with a sketch on regular paper. I traced it with a dark pen so I could see it through my bible pages. Because I wanted to integrate her name in the dress I decided to trace her in my bible with pencils again instead of starting with a black pen. When everything turned out the way I wanted I traced it with a black pen and started with the background. I used pastels to make the background and fixated it to prevent smudges. After I did that I added some details to the image with colored pencils and the last piece of lettering.

P.s. The life of Michal sounds like a novel. And there is a beautiful novel about her life. It really impressed me to see all the struggles Michal has to go through and it made her more 'human' to me. Most of the time we only see the bitter Michal we see in this story, but there's a lot to tell about her before she became this bitter. When you read her story... I have to admit that you have to be a really strong woman to stay positive (and you'll have to have a good relationship with God and it looks like she is missing that too). The novel is written by Jill Eileen Smith, she has a serie about the wife's of David.

That's it for today! Don't forget to tag your creations with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy your work :). And leave a message on the blog if you want!

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh