Dag 12 - Delila

Rechters 16

Simson en Delila, namen die bij veel mensen al herkenning oproepen. Op de één of andere manier is dit verhaal een ideale inspiratiebron geweest voor veel mensen in de muziek en literatuur.

Judges 16

Samson and Delilah, well known names even if you don't read the bible. For some reason their story is really fascinating and is used in songs and literature a lot.

delila lucilight overzicht

Simson stond niet bekend om zijn goede keuze wat vrouwen betreft. Zijn eerste vrouw was een Filistijnse en daar heeft hij geen vrienden mee gemaakt. Er zijn genoeg redenen te lezen waarom de Filistijnen geen fan zijn van Simson en in Rechters 16 lezen we dat de Filistijnse stadsvorsten hem zo graag willen vernietigen dat ze zijn vriendin ervoor omkopen. En niet zomaar omkopen. Van élke stadsvorst krijgt Delila elfhonderd sjekel zilver. Elfhonderd per man. Ik weet niet hoeveel stadsvorsten er waren, maar waarschijnlijk hoefde Delila hierna haar hele leven niet meer te werken. En tel daar nog maar eens bij op dat haar hele reputatie waarschijnlijk naar de maan zou zijn als de mensen erachter zouden komen dat ze met Simson samen was... Een aanlokkelijk aanbod dus. 
It seems Samson didn't take the best decisions when it comes to woman. His first woman was a Philistine and he didn't make a lot of friends around there. There are a lot of reasons why the Philistines didn't like Samson and in Judges 16 we read that the lords of the Philistines came to visit Delilah to tell her that she had to find a way to destroy the powers of Samson. She had to find out his secret. They bribed her with a lot of money, 1100 pieces of silver from each lord. This probably meant that Delilah didn’t had to work another day of her life. And probably she didn’t had a lot of choice, because when she would choose for Samson she would probably fell out of grace by a lot of people around her. So for her… this was a really tempting offer.

delila lucilight kracht

Stel je voor… er komt een (vreemde) man je dorp binnen die een verhouding met je aangaat. Waarschijnlijk heeft Delila wel gehoord van Simson, maar ze behoren niet tot hetzelfde volk en hebben geen gezamenlijke geschiedenis. Haar maakt het waarschijnlijk niet uit wat de Filistijnen met Israël kunnen doen als ze één van hun beschermers afneemt. Dan staat er ineens een stel burgemeesters voor je deur die je genoeg geld bieden om de rest van je leven mee rond te komen… Wat zou je doen?

In hoeverre er échte liefde in het spel was in dit verhaal weten we niet, maar gezien de eerdere relaties van Simson en de reactie van Delila lijkt het er niet op. Delila gaat op het aanbod in. Ze verleid Simson, ze vleit hem, manipuleert hem. Ze vraagt hem waarin toch zijn geweldige kracht ligt. Simson trapt niet meteen in haar val, maar Delila is een doorzetter. Ze blijft vragen naar zijn geheim. En na verschillende leugens verteld te hebben, waarbij de bedoeling van Delila toch vrij duidelijk lijkt te zijn, zwicht Simson toch voor de vragen van de vrouw. Hij vertelt zijn geheim, de Filistijnen nemen hem gevangen, verminken en vernederen hem. Simson keert op het laatste moment toch terug naar zijn God. Hij bidt of hij nog één keer zijn kracht terug mag krijgen om met zijn eigen dood ook meteen een heleboel Filistijnen mee te nemen. Bij zijn dood maakte hij meer slachtoffers als in zijn hele leven. Uiteindelijk hebben de Filistijnen er dus niks mee gewonnen… Waarschijnlijk zijn zelfs de stadsvorsten die hem gevangen hebben omgekomen. Maar wat een invloed heeft Delila in dit verhaal gehad…

So imagine this... a (strange) man comes into your village and starts a a relationship with you. Delilah probably has heard about Samson before but they don’t share the same people or history, so she probably doesn’t care about the consequences here actions will have for the people of Israel. And then the lords of the Philistines stand before you, offering you a lot of money. Enough to provide you for the rest of your life… What would you do?

We don’t know if we can talk about ‘real’ love in this story, but when we look at the earlier relationships from Samson and the reaction of Delilah… it’s questionable. Delilah takes the offer. Ze seduces Samson, she flatters him and she manipulates him. She asks him where his great power comes from. Samson doesn’t fall into her trap immediately. But Delilah perseveres. She keeps asking him about his secret and, even though her motives seem to be pretty obvious after a couple of failed attempts, eventually Samson yields for her and answers her question. The Philistines capture Samson and he loses his strength. They humiliate him and eventually even call him to a big event at their temple to mock him. Samson prays to the Lord to ask him for His powers once again and the Lord gives him his powers back. With his dead Samson killed more people than he killed in his entire life. But what an influence Delilah had in this story…

delila lucilight stadsvorsten

Om over na te denken

  • Judas leverde Jezus uit voor 30 zilverlingen, Delila kreeg van elke stadsvorst elfhonderd sjekel om Simson uit te leveren. Ben jij om te kopen? Wat is jouw prijs?
  • Heb jij geheimen die je niemand kunt vertellen? Kun je er wel mee bij God terecht?

Something to think about

  • Judas got 30 pieces of silver to betray Jesus, Delila got 1100 pieces of silver from each lord to hand over Samson to the Philistines. Could they bribe you? What would your price be?
  • Do you have secrets that you can't tell anyone? Can you go to God with your secrets?

Work in Progress

wip delila lucilight

Ik heb de pagina eerst voorbereid met clear gesso. Het was bij deze pagina waarschijnlijk niet echt nodig geweest, maar het is zo'n automatisme geworden dat ik het eigenlijk altijd doe. Dan hoef ik later ook niet meer na te denken over welke materialen ik wel en niet kan gebruiken. Ik heb voor deze pagina eerst een schets gemaakt met potlood. Deze heb ik daarna over getrokken met mijn micron pennen. Nadat ik even gewacht had om er zeker van te zijn dat de inkt droog was heb ik alle lijntjes weer uitgegumd en ben ik begonnen met het inkleuren van de rest van de pagina. Ik heb hier gekozen om voornamelijk grijze kleuren te gebruiken omdat het toch wel een donkere periode in Simsons leven is. De ketting staat hierbij symbool voor het gevangenschap waar Simson in terecht komt nadat hij verraden is door Delila. Omdat ik het toch wat saai vond om de pagina helemaal grijs te maken heb ik ook nog wat lichtblauw toegeveoegd. Een beetje hoop in het donker. De achtergrond heb ik gemaakt met pastelkrijt en de ketting en woorden heb ik ingekleurd met gewoon kleurpotlood.

Dat was het voor vandaag! Vergeet niet om je creaties te taggen met #woordvrouw zodat we allemaal mee kunnen genieten :). En laat gerust een reactie achter op het blog!

I prepared my page with clear gesso. It wasn't really necessary with this page but it's such a habit to prepare my pages. I don't have to think about the materials I'm going to use when I prepare my page too so I think that helps me too. I made a pencil sketch for this page that I traced with a micron pen. I waited a little while to be sure my ink has dried before I erased the pencil lines. I used a lot of grey because this is a pretty dark time in Samsons life. The chain symbolizes the captivity from Samson after Delilah betrayed him. The page became a little dull with only the gray colors so I decided to add a little bit of blue to. A little bit of hope in dark times. I made the background with pastels and used colored pencils to color the image and words.

That's it for today! Don't forget to tag your creations with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy your work :). And leave a reaction on the blog if you like it!
Print  Email

Add comment


Security code
Refresh